Atheneum

Het Wolfert Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Hieronder wat meer toelichting over onze atheneum leerstroom. De atheneum leerstroom duurt zes jaar. Met een vwo-advies vanaf de basisschool, word je geplaatst in een vwo-brugklas. We hebben op het Wolfert Lyceum een eenjarige brugklasperiode, waarbij atheneum en gymnasium leerlingen bij elkaar zitten. Na één leerjaar stroom je door naar 2 havo, 2 vwo (atheneum/gymnasium) of 2 havo/vwo.

De vakken op het atheneum zijn als volgt:

Leerjaar 1 atheneum/gymnasium

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
 • Klassieke talen (2 lesuren per week)
 • Wiskunde
 • Mens & natuur
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Lichamelijke opvoeding

Verder zijn er drie mentorlessen per week en twee daltonuren (na elke kerstvakantie wordt één mentorles omgezet in een daltonuur).

In 1 vwo zitten atheneum en gymnasium leerlingen bij elkaar in de klas. Aan het einde van de eerste klas, kies je of je naar 2 atheneum (zonder Latijn en Grieks) of naar 2 gymnasium wilt.

In leerjaar 2 atheneum

 • Alle vakken uit leerjaar 1 (zonder Latijn en Grieks)
 • Frans of Spaans
 • Duits
 • Economie

In leerjaar 3 atheneum

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans (of Spaans vanaf 2024-2025)
 • Duits
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Lichamelijke opvoeding

Leerjaar 4 en hoger

Vanaf klas 4 start de bovenbouw van de leerstroom atheneum. Je maakt een keuze uit één van de vier profielen. Het Wolfert Lyceum biedt alle profielen aan:

 • Economie & Maatschappij (E&M)
 • Cultuur & Maatschappij (C&M)
 • Natuur & Gezondheid (N&G)
 • Natuur & Techniek (N&T)

Het is mogelijk een extra vak of zelfs meerdere extra vakken te kiezen. Kijk hier voor meer informatie over extra vakken.