Toelatingscriteria

Schooljaar 2021-2022

Voorwaarde voor plaatsing is een passend advies van de basisschool, te weten havo, havo/vwo of vwo. Daarnaast moet de aangemelde leerling wonen in de gemeente Lansingerland of Pijnacker-Nootdorp.

Na 19 maart 2021 kijken we of we iedereen een plek kunnen bieden. Zo niet, dan zal er geloot worden. Na 19 maart komen ouder(s) / verzorger(s) en de leerling op school het aanmeldformulier doornemen en ondertekenen in een intakegesprek. Een uitnodiging daarvoor volgt per mail.

Er zijn leerlingen die extra zorg nodig hebben om met succes een havo/vwo-diploma te halen. Het Wolfert Lyceum wil deze groep leerlingen graag een kans bieden. Wel moet de school deze extra zorgvraag aankunnen. De toelatingscommissie beoordeelt deze aanvragen en overlegt met ouders, begeleiders en de toeleverende basisschool. De commissie bestaat uit:
– de teamleider van de brugklassen,
– een brugklasmentor,
– de ondersteuningscoördinator.

In bijzondere omstandigheden kan de directeur van het Wolfert Lyceum van de bovenstaande toelatingscriteria afwijken. In overleg met Melanchthon Bergschenhoek hebben we deze procedure opgesteld: plaatsingsprocedure Brugklassen 2021 2022

Passend onderwijs en zorgplicht
Volgens de wet op passend onderwijs heeft het Wolfert Lyceum zorgplicht. Dat betekent dat het Wolfert Lyceum er verantwoordelijk voor is om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek aan te bieden. Als de kenmerken van een leerling op cognitief, didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied een zodanig beeld tonen dat er een risico bestaat voor de ontwikkeling van de schoolloopbaan van de leerling, omdat het zorgprogramma van het Wolfert Lyceum niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, behoudt de commissie van toelating zich het recht voor om deze leerling naar een ander type onderwijs te verwijzen. In zo’n geval zal het Wolfert Lyceum een onderbouwd overstapadvies formuleren en zoeken naar een passende onderwijsplek in het samenwerkingsverband van Koers VO. Meer informatie over de ondersteuning die het Wolfert Lyceum kan bieden vindt u op deze website: www.scholenopdekaart.nl.