Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen 2018-2019

Jaarlijks worden met de Medezeggenschapsraad de bevorderingsnormen van Wolfert Dalton vastgesteld. Bekijk de Bevorderingsnormen 2018-2019 Wolfert Dalton

De Wolfert van Borselen scholengroep besteedt bij uitzondering het onderwijs uit bij het VAVO. Bekijk de geldende regels voor Uitbesteding VAVO.