Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen 2019-2020

Jaarlijks worden met de Medezeggenschapsraad de bevorderingsnormen van Wolfert Dalton vastgesteld. Bekijk de Bevorderingsnormen 2019-2020

De Wolfert van Borselen scholengroep besteedt bij uitzondering het onderwijs uit bij het VAVO. Bekijk de geldende regels voor Uitbesteding VAVO.