Nieuwbouw Wolfert Dalton

De leerlingen en medewerkers van het Wolfert Dalton en de VSO afdeling van Mytylschool De Brug kunnen zich verheugen op een groene campus met twee bijzondere gebouwen. Dit is het mooie vooruitzicht na de architectenselectie, gehouden door de gemeente Rotterdam. Op de hoek van de Jasonweg en de Argonautenweg in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek staat nu nog het sterk verouderde schoolgebouw van het Wolfert Dalton. Dit gebouw zal plaats maken voor twee duurzame nieuwe onderwijsgebouwen met sportvoorzieningen naar het ontwerp van architectenbureau DP6.

 

Danielle Wuisman, locatiedirecteur Wolfert Dalton:
“We zijn heel erg blij met het ontwerp en zien er enorm naar uit om straks ons Dalton onderwijs in dit prachtige nieuwe pand te gaan verzorgen.”

 

Remco Schouten, afdelingsleider VSO vmbo-havo Mytylschool De Brug:
“Dit ontwerp biedt de leerlingen van de mytylschool de mogelijkheid om een echte brug te slaan naar de samenleving. Het unieke gebouw is een veilige haven én zorgt voor goede mogelijkheden om samen te kunnen werken.”

 

Aanbesteding
Gemeente Rotterdam en stichting BOOR selecteerden de architect op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Na een voorselectie op basis van relevante ervaringen kregen vijf bureaus de mogelijkheid om een schetsontwerp voor de gebouwen en de buitenruimte te maken. Het ontwerp van DP6 in samenwerking met Bureau B+B sloot het beste aan op het programma van eisen van beide scholen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

 

Schetsontwerp
Het ontwerp van DP6 en Bureau B+B toont een aantrekkelijke campus met twee moderne schoolgebouwen met ieder een eigen karakter, die samen in de groene omgeving één geheel vormen. De groene buitenruimte biedt alle ruimte voor allerlei activiteiten voor de leerlingen en medewerkers. Van ontmoetingen tot sporten, van tuinieren tot ontspannen. Het parkeren en de verkeersafhandeling vindt plaats aan de oostelijke rand van het terrein, rekening houdend met de bewoners en het verkeer van de omliggende woonwijken.

 

Duurzaamheid
De duurzaamheidsambities van zowel de gemeente Rotterdam als DP6 komen samen in het ontwerp dat compact, flexibel, onderhoudsarm en energiezuinig is. De nieuwe schoolgebouwen worden bijna volledig energieneutraal (naar BENG eisen) en krijgen een gezond binnenklimaat (naar de hogere Rotterdamse standaard ‘frisse scholen’). Door de principes van circulair bouwen toe te passen, wordt de milieudruk beperkt. Zo wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van demontabele ‘monomaterialen’, herbruikbare en onderhoudsarme materialen en bouwsystemen. Het komende jaar worden al deze ambities verder uitgewerkt tot het definitieve ontwerp.

 

Planning:
De planning van het project is als volgt:
Ontwerp uitwerken Q2 2019 t/m Q1 2020
Omgevingsvergunning aanvraag Q1 t/m Q3 2020
Start sloop Q4 2020
Start bouw Q1 2021
Oplevering Wolfert Dalton 2022
Oplevering Mytylschool Q1 2023

Meer informatie over de ontwikkeling is te vinden op www.rotterdam.nl/argonautenweg55.

De gemeente organiseert in juni een inloop informatiebijeenkomst om omwonenden te informeren en in gesprek te gaan over het ontwerp en de realisatie van de huisvesting aan de Argonautenweg.