Het Rotterdamse stadsdictee

Jaley uit 1M, Wim uit 1H en Mare uit 1V waren dit jaar de vertegenwoordigers van Wolfert Dalton op het jaarlijkse Rotterdamse stadsdictee, waarvoor elke middelbare school per afdeling één brugklasser mag afvaardigen. Via een voorrondedictee in alle brugklassen waren zij komen bovendrijven als beste spellers. Deze keer was de locatie niet de gemeenteraadszaal, maar het Timmerhuis, en zoals altijd mocht elke leerling één ouder meenemen en mocht elke school één docent als begeleider meesturen, en dat was mevrouw Verbrugh, die trouwens ooit als leerling van Wolfert Dalton zelf heeft meegedaan aan dit dictee. Nadat de leerlingen op de hun toegewezen plek zaten, werd het dictee voorgelezen door Jeroen Naaktgeboren. Er zaten lastige woorden in als trance en brassband en niemand verwachtte een foutloos dictee te hebben geschreven. In de pauze waren er lekkere broodjes en koekjes en om de tijd te vullen tot de jury klaar was, werd er een kort dictee voor ouders georganiseerd en was er een optreden. Helaas viel onze school niet in de prijzen, maar onze deelnemende leerlingen hebben een onvergetelijke avond beleefd!