Havo

Havo-2

Leerlingen in Havo-2 volgen naast de vakken van het eerste leerjaar ook een aantal nieuwe vakken.

Die vakken zijn:

 • Duits
 • Frans
  (nieuw voor leerlingen uit een brugklas MH en IG1)
 • Natuur-Scheikunde

Xpo krijgt een vervolg en heet nu Xpo-2.

Bij Xpo-2 richten de leerlingen in groepjes een adviesbureau op. Deze adviesbureaus gaan aan de slag met een reële vraag van een lokaal bedrijf en presenteren later in het jaar hun oplossing. Lees hier meer informatie over Xpo-2.

In Havo-2 bieden we ook een aantal extra activiteiten aan, waaronder:

 • Xpo-dagen met diverse culturele en wetenschappelijke activiteiten

Havo-3

Leerlingen in Havo-3 krijgen weer een aantal nieuwe vakken erbij maar andere vakken verdwijnen ook weer.

De nieuwe vakken zijn dan:

 • Natuurkunde*
 • Scheikunde*
 • Economie

* Natuur-Scheikunde uit klas 2 wordt in klas 3 gesplitst in twee afzonderlijke vakken.

Naast de reguliere vakken zijn er ook extra activiteiten:

 • Xpo-dagen met diverse culturele en wetenschappelijke activiteiten
 • Voorlichting Giving Back en Maatschappelijke Stage in Havo-4
 • Wiskunde excursie om de verschillende soorten wiskunde in de bovenbouw te verduidelijken

In Havo-3 is er ook veel aandacht voor de profielkeuze voor Havo-4. Tijdens de begeleidingslessen gaan de leerlingen aan de slag met het programma Qompas om zich goed te kunnen voorbereiden op de profielkeuze in februari. Tevens bezoeken de leerlingen en ouders de Profielkeuze avond.

Kijk voor meer informatie bij Decanaat.

Goed om te weten

Havo-3 is het laatste jaar dat de Havo-leerlingen les krijgen in het gebouw aan de Walenburgerweg. De bovenbouw van de Havo is gehuisvest in het gebouw van Wolfert Tweetalig of Wolfert Dalton. Ouders en leerlingen geven in leerjaar 3 zelf aan waar hun voorkeur ligt.

In het gebouw van Wolfert Tweetalig werken de leerlingen met een MacBook of een Chromebook. In de tweede helft van het schooljaar wordt informatie verspreid over de aanschaf van een Chromebook via de school.

Natuur-Scheikunde

Flipping The Classroom:

Zelfgemaakte video’s die het lesprogramma van Natuur-Scheikunde in leerjaar 2 ondersteunen.

Alle video’s zijn gemaakt door Mavo-4 leerlingen met Natuurkunde in hun pakket.

Uitleg bij hoofdstuk 2 en 3:

 • 2.1 Stoffen
 • 2.2 Materialen
 • 2.3 Massa en Volume
 • 2.4 Dichtheid
 • 2.6 Windsurfen
 • 3.1 Fasen en faseovergangen
 • 3.2 Thermometers
 • 3.3 Kookpunt en Smeltpunt