Op 30 januari j.l. vonden de Profielwerkstuk-awards (PWS) voor (t)havo-5 plaats. Een aantal leerlingen is geselecteerd om hun PWS te presenteren in de grote aula. Floris Heijdra won de publieksprijs. Voor zijn PWS componeerde de pianist een eigen muziekstuk op de piano. Wolfert Tweetalig feliciteert Floris van harte met zijn prijs!