Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals je weet, gaat vanaf maandag het schoolgebouw van Wolfert Tweetalig weer beperkt open voor onderwijs op locatie. Wij kijken er enorm naar uit om de leerlingen weer in de school te zien. Maar omdat iedereen onderling anderhalve meter afstand van elkaar moet houden, kan helaas niet meer dan 25% van de leerlingen (340) tegelijkertijd op school zijn. En dus komt het er kort gezegd op neer dat het onderwijs in ieder geval tot de zomervakantie een meerderheid van de tijd op afstand blijft.

Wij verzoeken je vriendelijk om bijgaand protocol goed door te lezen (download PDF of scroll naar beneden). Het geeft een overzicht van voorschriften en afspraken die gelden bij de heropening van het schoolgebouw vanaf 8 juni 2020. Het protocol kan herzien worden als er nieuwe inzichten of richtlijnen vanuit de overheid komen.

Als je aangegeven hebt op school te willen werken of als je een herstelopdracht gekregen hebt, heb je inmiddels van je teamleider informatie gekregen over het lokaal en het tijdstip waarop je na het weekend wordt verwacht. Als je in de middag een ingeroosterde activiteit op school hebt, dan staat die activiteit inmiddels in je rooster in Magister. Staat er voor jou in de week van 8 juni nog niets? Dan ben je in de week/weken daarna aan de beurt.

Kortom, we zien je binnenkort weer. Wat fijn! Tot dan.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Wendy Groen

Protocol heropening schoolgebouw Wolfert Tweetalig

1. Inleiding

Vanaf 8 juni gaat het schoolgebouw van Wolfert Tweetalig weer beperkt open voor onderwijs op locatie en het bieden van een werkplek aan leerlingen en medewerkers die daar behoefte aan hebben. Bij alle leerlingen en medewerkers is geïnventariseerd wat de wensen en behoeften zijn. Ook (de meeste) leerlingen die een herstelopdracht hebben gekregen, werken de komende tijd onder begeleiding op school.

Omdat iedereen onderling 1,5 meter afstand van elkaar moet houden, kan niet meer dan 25% van de leerlingen (340) tegelijkertijd op school zijn. Dan komt het er kort gezegd op neer dat het onderwijs een meerderheid van de tijd op afstand en een minderheid van de tijd in het schoolgebouw plaats kan vinden. En dus wordt het in ieder geval tot de zomervakantie een andere school dan we gewend zijn.
Maar wij weten ook dat school een belangrijke ontmoetingsplek is en omdat er, zeker na de lockdown, behoefte is aan contact en verbinding zullen er voor steeds kleine groepjes leerlingen vanaf 8 juni iedere schooldag van 14.00 – 17.00 uur in en rondom het schoolgebouw ingeroosterde onderwijsactiviteiten (zoals practica, repetities Cultural Evenings, mediatheekbezoeken, mentorgesprekken, PTA-toetsafname, etc.) plaatsvinden.

Niemand wordt verplicht om naar het schoolgebouw te komen als hij zich daar niet comfortabel bij voelt. Er zal dan in overleg gezocht worden naar een oplossing. Het moet niet alleen nuttig maar ook fijn zijn om weer fysiek naar school te komen. En natuurlijk ook veilig. Daarom zijn de richtlijnen van het RIVM leidend.

Dit protocol geeft een overzicht van voorschriften en afspraken die gelden bij de heropening van het schoolgebouw in juni 2020. Het protocol kan herzien worden als er nieuwe inzichten of richtlijnen vanuit de overheid komen.

2. Vervoer naar school

Iedereen wordt gevraagd om zoveel mogelijk naar school te komen lopen, fietsen of met de auto gebracht en gehaald te worden en het OV zoveel als mogelijk te mijden.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kan je, wanneer je meer dan 8 km van school woont en je geen alternatief vervoermiddel hebt, wel gebruik maken van het openbaar vervoer. Mits je je aan de regels houdt: mondkapje op, afstand bewaren, signing volgen, geldig vervoersbewijs mee. Je hoeft geen bewijs mee te nemen dat je meer dan 8 km van school woont. Het kan gebeuren dat het te druk wordt om voldoende afstand te kunnen houden. Neem in dat geval je eigen verantwoordelijkheid en volg eventuele instructies van het OV-personeel op.

3. Handelwijze bij gezondheidsklachten

Als je de volgende (luchtweg)klachten hebt, blijf je thuis:

 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Als je koorts hebt boven 38 °C blijf je thuis. Je moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school als je na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer hebt.
 • Als iemand in jouw huishouden koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten, blijft je ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar school.
 • Als iemand in jouw huishouden getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet je wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Wanneer je gedurende de schooldag gezondheidsklachten krijgt, meld je je af bij de receptie en ga je rechtstreeks naar huis.
 • Overige ziekmeldingen dienen (zoals gebruikelijk) per e-mail/Magister App te worden gedaan.

4. Hygiëne en veiligheid

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

 • Iedereen houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Je wast je handen meerdere keren per dag goed.
 • Je schudt geen handen.
 • Je hoest en niest in je elleboog.
 • Je zit niet aan je gezicht.
 • De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dit betekent dat op school desinfecterende handgel bij de ingangen en in de klaslokalen staat. Daarnaast zijn er in iedere ruimte papieren handdoekjes en reinigingsmiddelen beschikbaar.
 • Je komt alleen naar school als je bent aangemeld/uitgenodigd voor een in het schoolgebouw ingeroosterde activiteit.
 • Bij aankomst op school plaats je je fiets in de fietsenkelder en ga je direct naar binnen en naar het lokaal. Je wacht dus niet op elkaar op het schoolplein, voor de deur of in de gangen.
 • Als je in een lokaal op de eerste verdieping moet zijn, dan gebruik je de ingang via het bordes op het schoolplein. Als je in de gymzaal moet zijn, gebruik je de ingang bij de gymzaal.
 • In en om de school zijn looproutes en bewegwijzering aangebracht. Je houdt je te allen tijde aan de aangegeven loopzones en looprichtingen.
 • Het middelste trappenhuis gebruik je alleen om naar boven te gaan. De andere twee trappenhuizen zijn om naar beneden te gaan.
 • Kluisjes worden niet gebruikt, je neemt je jas en tas mee naar het lokaal.
 • Bij binnenkomst in het lokaal was je je handen met de desinfecterende gel of spray.
 • Tafels en stoelen waar gezeten mag worden, zijn gemarkeerd.
 • Je neemt na binnenkomst je eigen tafel af met oppervlaktesprays en herhaalt dit vóór het verlaten van het lokaal.
 • Tijdens het gebruik van de ruimtes staan de ramen altijd open.
 • De deuren van de lokalen blijven open om het gebruik van deurklinken te minimaliseren en te zorgen voor optimale ventilatie.
 • Leermiddelen worden voor gebruik ook schoongemaakt.
 • Je blijft zoveel mogelijk op je plaats.
 • Er mogen maximaal 2 personen tegelijk aanwezig zijn in een toiletblok.
 • De kantine blijft gesloten. Je neemt je eigen eten en drinken mee. Omdat je zoveel mogelijk in dezelfde ruimte moet blijven, is het toegestaan om in de lokalen te eten en te drinken.
 • Het gebouw wordt meerdere keren per dag professioneel gereinigd. Trapleuningen en deurklinken worden extra gereinigd.
 • Ga direct na afloop van de schoolactiviteit naar huis, wacht dus niet op elkaar.

5. PTA-toetsen

 • PTA-toetsen (kunnen) worden afgenomen in de gymzaal (entree via ingang gymzaal) of in de kleine aula (entree via bordes schoolplein).
 • Een leerling die onder de kwetsbare groep valt of een leerling waarvan één van de gezinsleden onder deze kwetsbare groep valt, kan een toets in afzondering maken. De leerling dient dit tijdig door te geven aan het examensecretariaat.
 • Je maakt gebruik van je eigen schrijfmateriaal/rekenmachine.
 • Als je klaar bent, maak je dat aan de surveillant duidelijk en laat je het gemaakte werk op de tafel liggen. Daarna verlaat je de ruimte in stilte.

6. Activiteiten op het sportveld

 • Je gaat vanuit de fietsenstalling rechtstreeks naar het sportveld.
 • Omdat er geen gebruik kan worden gemaakt van kleedruimten en douches word je gevraagd om je vooraf thuis om te kleden en je achteraf thuis te douchen.
 • In geval van slecht weer komen de sportactiviteiten te vervallen.