De Olympiade-periode is weer begonnen! Dat betekent dat bovenbouwleerlingen van Wolfert Tweetalig mee kunnen doen aan Olympiades van de vakken aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Het is voor de leerlingen de uitgelezen kans om hun talenten te laten zien!