Now I Get It

Beste leerling,

Vanaf 4 april kun jij je aanmelden voor de derde en laatste periode van NIGI; deze start na de meivakantie. Je kunt bijlessen volgen in alle vakken door geselecteerde leerlingen uit het derde tot en met het zesde leerjaar.
De leerlingen die nu al bijles krijgen hoeven zich niet opnieuw aan te melden via het formulier, maar kunnen gewoon doorgaan met de huidige bijles(sen).
Alleen als je voor een ander vak bijles wilt, moet je het formulier opnieuw in te vullen.

Je kunt je voor maximaal 2 vakken aanmelden en de bijlessen duren maximaal één uur per week.

Hoe werkt dit?

Zowel leerlingen die bijles willen volgen als leerlingen die bijles willen geven kunnen zich vanaf
4 april tot 11 april 12:00 uur aanmelden via dit formulier.

Let op: aanmelden na 11 april 12:00 uur is niet mogelijk!

Na de sluiting van het formulier zal meneer Rachyd (coördinator NIGI) na overleg met de vakdocent van de bijlesgever de match tot stand brengen.

Jullie ontvangen alleen een mail van mij als er daadwerkelijk een bijlesgever is gevonden; er is namelijk helaas niet altijd voor iedereen een bijlesgever beschikbaar. Wij adviseren je om in dit geval bijles aan te vragen via de Gearbox.
Als er wel een match is, zal ik vóór de meivakantie een mail sturen, zodat je weet van wie je bijles krijgt/aan wie je bijles geeft. Na ontvangst van deze e-mail is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk contact met elkaar opneemt en afspreekt wanneer en waar gestart zal gaan worden met de bijlessen (de mediatheek kan hier ook voor worden gebruikt na overleg met de medewerkers).
Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat je reageert op elkaars e-mail. Mocht dit echter niet zo zijn en gebeurt dit vaker dan één keer, zal dit als gevolg hebben dat je geen recht meer hebt op bijles of dat je nog bijles mag geven.

De voordelen:

De leerling die bijles krijgt wordt één-op-één geholpen bij een vak dat hij/zij moeilijk vindt en behaalt daarvoor meestal betere resultaten. Daardoor krijg jij meer zelfvertrouwen en ondervind je steeds minder problemen met het vak waarbij je geholpen wordt.

De leerling die bijles geeft gaat hierdoor steeds beter zijn/haar eigen leerstof beheersen. De grondgedachten van de begrippen worden duidelijker en hij/zij vindt het prettig om te ervaren hoe het is om een ander te helpen.

De ouder(s)/verzorger(s) hoeven zelf niet meer op zoek te gaan naar bijlessen voor hun kind(eren).

De kosten:

De leerlingen die bijles geven worden via school uitbetaald en ontvangen hiervoor € 8,50 per uur en is gratis voor de leerlingen die bijles willen krijgen. Hoe fijn is dit :-)
Voor de registratie werken wij met een aftekenlijst die door zowel door de bijlesnemer als de bijlesgever moet worden ingevuld.
Deze lijst kan worden opgehaald in de mediatheek.
De procedure over de wijze van uitbetaling wordt nog met de bijlesgever gecommuniceerd.

Met vriendelijke groet,

mede namens meneer Rachyd,

Anita van Prooijen