Media-aandacht bij uitslag eindexamen Chinees voor havo

Wolfert Tweetalig is weer volop in het nieuws; we zijn namelijk één van de twee scholen in Nederland waar havo-leerlingen examen Chinees kunnen doen. 

Samen met het Kandinsky College uit Nijmegen zijn we de enige school in Nederland waar havo-leerlingen eindexamen kunnen doen in het vak Chinees. Het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, schreef hierover een artikel met daarin een kort interview met één van onze leerlingen, Anna Maria uit (t)Havo 5. Lees het artikel hier.

Op 14 maart j.l. kreeg onze school bovendien bezoek van een cameraploeg van ‘Hart van Nederland’. Ook zij maakten een reportage over het eindexamen Chinees dat dit jaar voor het eerst voor havisten is afgenomen. Voor het item werden Anna Maria en Lesley-Anne gevolgd. Gisteren kregen ze de uitslag van hun examen. Hart van Nederland was erbij toen zij van mevrouw Paardekooper de uitslag kregen…

Bekijk het item hier terug of klik op de onderstaande afbeelding.