Lockdown

19 december 2021

Beste leerling,

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In aanloop naar de kerstvakantie worden we opnieuw geconfronteerd met maatregelen die op iedereen invloed hebben. Dat is natuurlijk voor niemand leuk. Toch zullen we met elkaar deze uitdaging moeten aangaan. Dat vraagt van iedereen extra energie.

Het lijkt er op dat de lockdown zeker tot 14 januari 2022 zal gaan duren en dat we met uitzondering van de examenklassen per 10 januari (dat horen we op 3 januari) ons onderwijs online zullen moeten aanbieden.

Voor nu zijn (in lijn met de richtlijnen van de overheid, het bestuur en de scholengroep) de volgende afspraken gemaakt:

  • Vanaf maandag 20 december 2021 zullen er geen lessen of activiteiten op school zijn (ook niet online), zodat het team van Wolfert Tweetalig gelegenheid heeft om zich samen goed voor te kunnen bereiden op de aankomende periode.
  • Dit met uitzondering van de examenklassen! De schoolexamens voor de eindexamenleerlingen gaan deze hele week wel gewoon op school door (ook na de kerstvakantie).
  • Alle leerlingen kunnen maandag 20 december of dinsdag 21 december tussen 10.00 – 16.00 uur hun kluisjes leeg komen halen (jullie mogen zelf kijken wat het beste uitkomt).
  • De PWS-workshops op de woensdagmiddag voor (T)H4 gaan door.
  • Alle toetsen (m.u.v. schoolexamens) mogen helaas niet doorgaan deze week. Dat geldt ook voor de in de jaaragenda geplande toetsinhaalmomenten.
  • Uiterlijk voor vrijdag 24 december zal er nog een online meet met jullie coach/mentorgroep worden georganiseerd, zodat er nog even gelegenheid is om elkaar te spreken/zien.
  • De uitleentermijn van de boeken die jullie hebben geleend van de mediatheek wordt automatisch verlengd tot na de lockdown.
  • Van jullie vragen we om na te gaan of je de technische mogelijkheden hebt om de lessen online vanuit huis te volgen. Als dat niet het geval is, kan de ICT-afdeling van school jullie hier dan wellicht op maandag en dinsdag nog mee helpen.
  • Omdat er geen lessen of activiteiten plaatsvinden, bieden we in de periode tot aan de kerstvakantie geen (extra) opvangvoorziening voor leerlingen op school. Na de kerstvakantie bieden we net als vorig jaar de mogelijkheid om op school te werken voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. In overleg met de counselors en coaches/mentoren brengen we dit deze week in kaart.

Hopelijk kunnen we uiterlijk donderdag 23 december al wat duidelijkheid aan jullie geven over de eerste periode na de kerstvakantie.

Mocht je voor nu vragen, zorgen of opmerkingen hebben, laat het je coach/mentor weten. Vergeet niet dat we dit al eerder met elkaar hebben meegemaakt, dus het gaat ons nu zeker ook weer lukken.

Met vriendelijke groet,

Team Wolfert Tweetalig