Heropening schoolgebouw juni 2020

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals inmiddels bekend, mogen ook de middelbare scholen in Nederland in juni gelukkig hun deuren weer openen voor het geven van onderwijs in het schoolgebouw. Omdat iedereen onderling 1,5 meter afstand van elkaar moet houden, kan niet meer dan 25% van de leerlingen tegelijkertijd op school zijn. Dan komt het er kort gezegd op neer dat het onderwijs een meerderheid van de tijd op afstand en een minderheid van de tijd in het schoolgebouw plaats kan vinden. En dus wordt het in ieder geval tot de zomervakantie een andere school dan je gewend bent.

Omdat wij weten dat school een belangrijke ontmoetingsplek is en omdat er, zeker na de lockdown, behoefte is aan contact en verbinding zullen wij vanaf 8 juni iedere schooldag van 14.00 – 17.00 uur diverse ingeroosterde onderwijsactiviteiten in en rondom het schoolgebouw plaats laten vinden. Denk aan onderwijsactiviteiten zoals practica, debatlessen, kunstprojecten, repetities Cultural Evenings, sportactiviteiten, mediatheekbezoeken, mentorgesprekken, PTA-toetsafnames, begeleiding bij herstelopdrachten, bijlessen, etc.

Bij het organiseren van deze onderwijsactiviteiten op school kijken wij gericht naar de ontwikkeling en behoefte van de leerlingen. Het moet niet alleen nuttig, maar ook fijn zijn om weer fysiek naar school te komen. We zijn momenteel druk bezig met het organiseren van deze onderwijsactiviteiten. Het middagrooster wordt volgende week gepubliceerd. Ook ontvang je dan het bijbehorende protocol van ons.

Zoals eerder genoemd, zullen de online lessen op afstand op schooldagen van 9.00 – 12.00 uur doorlopen tot en met 3 juli. Het ochtendrooster voor de week van 8 juni is al te zien in Magister, de rest wordt volgende week gepubliceerd. Veel leerlingen zijn gebaat bij een regelmatig dagritme en dito structuur. Naast het vergroten van kennis en het op peil houden van vaardigheden, bieden de online lessen ons inziens een duidelijke dagstructuur. Leerlingen die moeite hebben met thuiswerken komen op schooldagen van 9.00 – 12.00 uur in de school werken. Deze leerlingen krijgen volgende week te horen in welk lokaal zij aan de online lessen kunnen werken.

Op donderdag 4 juni wordt de (officiële) examenuitslag bekend gemaakt. De data van diplomering zoals die het hele jaar al in de agenda staan (namelijk 29 juni voor vwo en 30 juni voor havo) zullen worden uitgebreid met 1 en 2 juli. Hou er s.v.p. rekening mee dat, gezien de door de overheid gevraagde spreiding om het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk te houden, de diplomering naar verwachting niet alleen in de avond, maar ook overdag plaats zal moeten vinden.

Van 6 tot en met 17 juli vinden (weliswaar in aangepaste vorm) o.a. de PWS-week, Cultural Evenings en andere activiteiten om het schooljaar samen mee af te kunnen sluiten plaats. Ook wordt er van 20 tot en met 31 juli in het schoolgebouw een zomerschool georganiseerd voor leerlingen (uit alle leerjaren) die dat nodig hebben. In de week van 8 juni volgt hier verdere informatie over.

Voor de volledigheid willen we nog laten weten dat wij ons goed realiseren dat de manier waarop wij het huidige schooljaar zullen afronden een tijdelijke oplossing is. Daarom werken wij ook samen met medewerkers, leerlingen en ouders didactische scenario’s voor na de zomervakantie uit.

We hopen dat met deze brief voor nu alles voldoende duidelijk is. Zijn er toch nog vragen, neem dan contact op via communicationwt@wolfert.nl.

Pas goed op jezelf, wees lief voor elkaar & stay safe!

Met vriendelijke groet,

Wendy Groen