Coronavirus & school FAQ

Op Wolfert Tweetalig handelen we altijd volgens de meest recente inzichten en de richtlijnen van het RIVM. We verzoeken je om eerst na te gaan of jouw vraag misschien in onderstaande Frequently Asked Questions (FAQ) opgenomen is en daarmee wordt beantwoord, voordat je contact met school zoekt.

Mocht er na het lezen van deze FAQ toch nog onduidelijkheid zijn:

English FAQ below

FAQ (Nederlands)

Laatste update: 28 mei 2021 (punten 1, 2 en 17)

28 mei 2021:
Volledige heropening op 7 juni
Op de Wolfert van Borselen scholengroep zijn we nu druk bezig om ons voor te bereiden op de heropening. Omdat er veel geregeld moet worden om dit goed en verantwoord voor elkaar te krijgen, kiezen wij ervoor om pas per 7 juni volledig open te gaan. Tot die tijd wordt hybride gewerkt zoals de afgelopen tijd het geval was.

28 mei 2021:
Tweemaal per week zelftesten

Belangrijke vereiste voor heropening is dat alle leerlingen twee keer per week een zelftest uitvoeren. Deze zelftests ontvangt de school gratis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Iedere leerling krijgt voldoende tests mee naar huis om de zelftest tweemaal per week thuis uit te kunnen voeren, onder begeleiding van de ouders / verzorgers.

Deelname aan de zelftests is altijd vrijwillig, maar het is voor ons als school wel heel erg belangrijk om te weten wie er aan de zelftests deelnemen. Daarom is er in de toestemmingenmodule van Magister een extra vraag opgenomen waarin ouders / verzorgers kunnen aangeven of er wel of niet getest wordt. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen dit zelf bepalen. Wij verzoeken u om uw keuze zo snel als mogelijk via Magister aan ons door te geven, uiterlijk op 2 juni aanstaande. Zodra u via de ouder-login Magister opent, verschijnt er een popup waarmee u direct naar de juiste plek in Magister gaat. Bij leerlingen van 16 jaar en ouder verschijnt dit ook als zij zelf inloggen in Magister of de Magister app gebruiken.

Meer informatie over zelftesten
Het is belangrijk dat de zelftest op de juiste manier gebruikt wordt. De zelftest is voor preventief gebruik, om ongemerkte besmettingen vroeg op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De zelftest is niet bedoeld voor leerlingen en personeelsleden die:

 • klachten hebben;
 • in quarantaine zijn omdat ze contact hebben gehad met een besmettelijke persoon;
 • uit het buitenland komen (oranje of rood risicogebied);
 • een melding hebben ontvangen van de coronamelder-app.

In al deze gevallen laat iemand zich testen bij een GGD-locatie. De zelftest kan ook onder geen beding worden gebruikt door leerlingen die in quarantaine zitten om de quarantaineperiode te bekorten. Dit kan alleen met een negatief resultaat op een test van de GGD.

Heb je problemen met inloggen op je online lesmethode? Volg dan deze stappen:

 • Je moet de pop-ups aanzetten. Zorg ervoor dat je AdBlocker uitstaat; deze kan namelijk bepaalde verbindingen blokkeren.
 • Als je op de pagina komt van de uitgever en je ziet “Inloggen”, dan hoor je normaal een pop-up te krijgen met “Kies school”.

Voor Google Chrome: (het is beter om Chrome hiervoor te gebruiken)

 1. Ga naar: chrome://settings/content (als link niet werkt kopieer en plak deze in de adresbalk).
 2. Zoek naar pop-ups en sta deze toe (zie screenshot).
 3. Zoek naar Flash en zorg ervoor dat deze ook wordt toegestaan.

Voor Safari:

 1. Safari openen;
 2. klik linksboven op Safari en dan “Preferences”;
 3. ga naar “Websites”;
 4. klik links op “Pop-up Windows” en rechts staat als het goed is “Block and Notify”;
 5. kies daarna voor “Allow” om pop-up meldingen toe te staan.

Sluit het tabblad en laad Magister opnieuw.
Daarna kies je voor de juiste lesmateriaal en zou het op deze manier moeten werken.

Kom je er dan nog niet uit, neem dan contact op met ano@wolfert.nl.

Bij elk lesuur in Magister staat huiswerk met instructies. Mochten de instructies jou niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je navraag bij een klasgenoot doen. Check ook even Google Classroom waar misschien meer informatie te vinden is. Mocht je echt niet goed weten hoe je de komende tijd aan de slag kunt, mail dan je docent en teamleider.

Nee, dit hoeft niet, maar het mag wel. Je moet je wel af laten melden via de Magister-app door één van je ouder(s)/verzorger(s). Je volgt het onderwijs dan op afstand. Zie punt 1.

Bij alle mensen met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan met wie de persoon precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school, en of er meer personen getest moeten worden, is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.

26 maart:

Bericht van het examensecretariaat over de internationale examens in mei 2021. Lees hier het volledige bericht.

15 februari:

Lees het servicedocument over de (centrale) eindexamens van schooljaar 2020-2021 voor de laatste ontwikkelingen (bron: Examenblad.nl)

13 januari:

Wij gaan ervan uit dat er in mei 2021 gewoon centrale eindexamens zullen zijn. Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen.
Bekijk alle informatie over de eindexamens van schooljaar 2020-2021 op de website van de Rijksoverheid.

De International Baccalaureate Organization (IB) heeft al wel een aangepast examenprogramma gepubliceerd. Vraag je docent Engels voor meer informatie.

17 mei 2021:

Op Wolfert Tweetalig staat leren in een internationaal maatschappelijke context centraal. Die context is van essentieel belang voor ons onderwijs omdat het mogelijkheden biedt elkaars verschillen te begrijpen en te respecteren. Het biedt nieuwe perspectieven en ideeën en stelt in staat om te leren en te groeien van de culturen en ervaringen van anderen.
Het is wegens alle reisbeperkingen niet waarschijnlijk dat er in het huidige schooljaar nog fysieke internationale reizen in klassenverband plaats kunnen vinden. Maar de perspectieven vanaf de zomer lijken gunstig. Daarom willen we in schooljaar 2021-2022 naast de reguliere internationalisering ook een inhaal-internationaliseringsprogramma aanbieden. Concreet betekent dit het volgende:

Leerlingen die niet deel willen nemen aan de inhaalactiviteit bieden we een thuisblijfprogramma aan.
Het gereserveerde bedrag voor de internationale activiteit uit de ouderbijdrage van het huidige schooljaar gebruiken we om de inhaal-activiteit na de zomervakantie te bekostigen.

Deze tijd valt echt niet altijd mee. Daarom is het wel heel erg belangrijk dat je met ons praat als het niet zo heel goed lukt allemaal. Heb je een probleem? Geef het dan door aan je mentor of je coach en dan proberen we samen met jou tot een oplossing te komen.

Bij terugkomst in Nederland ga je 10 dagen in quarantaine. Zie punt 1.

De ramen en deuren van alle lokalen en ruimtes staan de hele dag open zodat we zeker weten dat de ventilatie goed is.

13 januari:

Aanvullend op de maatregelen van 1 oktober 2020 geldt dat leerlingen 1,5 meter afstand houden van elkaar en het personeel.

Per 1 oktober geldt dat iedereen:

 • bij verplaatsing in het schoolgebouw een mondkapje draagt;
 • in de gangen en trappenhuizen een mondkapje draagt;
 • voordat je in het schoolgebouw binnenkomt, het mondkapje al op zet;
 • bij het verlaten van het lokaal een mondkapje opzet.

Let op dat je het mondkapje over je neus en mond draagt. Hou je mondkapje dus altijd bij je en leg het niet in je kluis of in je tas. Als je je er prettig bij voelt, mag je je mondkapje natuurlijk ook in de les dragen.

13 januari: 

Tot en met 1 maart 2021 zal het schoolgebouw gesloten zijn; alle lessen worden online gegeven. Er wordt een uitzondering gemaakt voor leerlingen die schoolexamens doen en voor leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in vitale sectoren. Zij kunnen naar school komen. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Stuur dan een e-mail naar tweetalig@wolfert.nl.

Maak jij gebruik van deze regeling of zit je in de eindexamenklassen en ben je op school aanwezig? Houd dan altijd 1,5 meter afstand van elkaar en van het personeel. Draag bij verplaatsing in het gebouw altijd een mondkapje.

4 maart 2021:

Op donderdag 4 maart starten we met fysieke lessen op school. Omdat we niet altijd voldoende plaats hebben voor alle leerlingen, kan het zijn dat je ergens anders les krijgt dan in ons schoolgebouw. Het Luxor Theater Rotterdam biedt Wolfert Tweetalig extra ruimte. Jij krijgt straks dus ook lessen in het Luxor, uniek toch?

Met uitzondering van de examenklassen, zijn alle klassen/clusters verdeeld in een a/b/c groep. Dat betekent dat je één keer in de drie dagen fysiek op school je lessen volgt. Als er een icoontje van een camera bij jouw les staat, volg je die dag de lessen vanuit huis, staat er geen camera, dan volg je de lessen op school.

Alle informatie over het schoolgebouw in tijden van de coronacrisis, vind je in het ‘Protocol volledige opening schoolgebouw september 2020‘ en de ‘Re-opening Matrix september 2020‘.

In verband met de corona-maatregelen kun je alleen maar boeken lenen als je deze van tevoren reserveert; wij zullen er dan voor zorgen dat jij jouw reservering op een veilige manier op kunt halen.
Voor alle duidelijkheid: je kunt dus niet zelf in de boekenkasten op zoek naar een boek, maar jouw reservering wordt door ons op jouw naam gezet en klaargelegd.

In onze catalogus kun je zien of het boek/de boeken beschikbaar is/zijn.

Deze reservering is mogelijk op twee manieren:

We willen wél graag weten wanneer je komt, dus horen wij dit graag via eerder vermeld e-mailadres.

Andere belangrijke informatie is dat je bij ons geleend materiaal tot 15 maart boetevrij kunt inleveren.
Hierna gaat onze normale boeteregeling weer in.

We willen graag alle uitgeleende boeken weer terug; er zijn namelijk leerlingen die sommige boeken hebben gereserveerd. Vergeet deze dan ook niet direct in te leveren zodra je weer op school bent.

Ook mogen er weer rekenmachines, opladers, etc. worden geleend, maar deze moeten wel worden schoongemaakt als je deze weer inlevert.

17 mei 2021

Zelftesten voor leerlingen
Het ministerie heeft recentelijk als aanvullende maatregel ter bestrijding van het coronavirus voor alle scholen in het voortgezet onderwijs zelftesten beschikbaar gesteld om risicogericht te kunnen testen als er sprake is van een besmetting in een klas. Dit betekent dat wanneer een leerling positief getest is op het virus alle leerlingen uit die klas op school gevraagd worden een vrijwillige zelftest te doen onder begeleiding van een getrainde medewerker. Ouders moeten we hier dan vooraf toestemming voor vragen. De uitslag van deze vrijwillige zelftest hoeft niet bekend gemaakt te worden. Wanneer een leerling positief test moet de ouder contact opnemen met de GGD om een test te laten doen in de GGD-testlocatie.

Wij kiezen ervoor om geen zelftesten af te nemen bij ons op school. Mede omdat het gevoel van vrijwillige deelname in het gedrang komt wanneer je een hele klas tegelijk gaat testen. Wij vinden sociale veiligheid ontzettend belangrijk en willen een gevoel van groepsdruk te allen tijde voorkomen. Ook zijn wij van mening dat je het testen op een virus daar moet laten waar het volgens ons hoort, namelijk bij de GGD. Op Wolfert Tweetalig verzorgen we onderwijs.

Leerlingen kunnen, als zij dat willen, een zelftest afhalen bij de receptie van de school om mee te nemen naar huis. Het is niet de bedoeling dat zij zichzelf gaan testen in het schoolgebouw.

Wij zien dat sommige van onze leerlingen het moeilijk hebben: minder contact met leeftijdsgenoten, minder ritme en slechtere prestaties. Corona heeft op iedereen een grote impact. Met elkaar willen we dit doorbreken. Daarom werken we aan een plan voor het nieuwe schooljaar om onze leerlingen te ondersteunen waar het nodig is. In deze brief vertellen wij je hier meer over. Ook lichten we ons besluit over zelftesten voor leerlingen toe.

Geld van de minister
De ministers van Onderwijs maakten in februari 2021 bekend dat zij 8,5 miljard euro uittrekken voor het onderwijs: het Nationaal Programma Onderwijs. Zo willen de ministers alle leerlingen kansen bieden. Scholen moeten een plan maken hoe zij hun leerlingen willen ondersteunen en hoe zij achterstanden willen wegwerken. In de zomer ontvangen scholen een geldbedrag om hun plan uit te voeren. Uiteraard zijn wij al gestart met de voorbereidingen van ons plan.

De voorbereidingen zijn al gestart
Mentoren en coaches hebben inmiddels met hun leerlingen gesproken over de persoonlijke leerplannen en meer dan 100 leerlingen maken inmiddels met veel plezier gebruik van onze Gearbox. The Gearbox geeft hen de mogelijkheid om concreet benoemde resultaten op het gebied van kwalificatie en/of persoonsvorming binnen een afgesproken tijd te realiseren. Hiermee kan de leerling succes ervaren. Dit traject zetten we voort in schooljaar 2021-2022.

Einde schooljaar
Met nog negen weken te gaan voordat de zomervakantie start, komt het einde van dit schooljaar al in zicht. We hopen dat we door eventuele versoepelingen van de maatregelen nog wat sociale activiteiten met elkaar kunnen organiseren, zoals klassenuitjes of een klassenfeest. Wat we ongeacht versoepelingen sowieso nog voor de zomervakantie zullen organiseren zijn diverse online internationaliseringsactiviteiten. De voorbereidingen voor de projecten Food for Thought (TTO 2) en Sustainable Development Goals (TTO 3) zijn al in volle gang. Maar natuurlijk ook voor de Language Immersion Programmes (TV4), The iMAS Days en Model United Nations (of een alternatief voor MUN) (TH4 & TV5).

FAQ (English)

Last update: 28 May 2021 (points 1, 2 and 17)

Wolfert Bilingual acts on the latest guidelines of the RIVM. We have compiled a list of the most frequently asked questions below.

28 May 2021:
Full reopening on 7 June
At the Wolfert van Borselen schools we’re busy preparing to re-open. We want to make sure that everything is organised properly and responsibly, and so we have decided not to open fully until 7 June. Up to then we’ll continue to teach using the hybrid schedule, as we have been doing for the past few months.

28 May 2021:
Self-test twice a week
A major condition for reopening the school as safely as possible is that all students test themselves twice a week for COVID-19. The Ministry of Education, Culture and Science will supply the school with home test kits free of charge. Every student will be given enough of these kits to test themselves twice a week, under the supervision of their parents or carers.

Self-testing is voluntary, but for the school it is very important to know who is planning to take part. For this reason, an extra question has been added to the parental consent module in Magister enabling parents and carers to indicate whether their child will self-test. Students aged 16 and over may decide for themselves. We kindly request you to choose your option in the Magister parental consent module as soon as possible, but no later than 2 June. As soon as you open Magister using the parent login code, a popup will appear to take you straight to the right place. For students aged 16 and over, the popup will appear when you log on to Magister or the Magister app.

More information on self-testing
It’s important to use the home test kits properly. Self-testing is preventive, to detect a possible infection early and prevent it spreading further. It is not intended for students and staff members who:

 • are already displaying symptoms;
 • are in self-quarantine because they have been in contact with an infected person;
 • have come from abroad (from a code orange or code red area);
 • have received an alert through the coronavirus app.

In all the above cases, the person in question must get a PCR test at a Municipal Health Service (GGD) test centre. Under no circumstances may the self-test be used by students to reduce the period in which they have to stay in self-quarantine. A period of quarantine can only be brought to an end after a PCR test at a GGD test centre has proved negative.

Make sure you disable any AdBlocker you have installed in your browser. It may also be necessary to allow pop-ups. AdBlocker plugins can sometimes cause interference in the network connection.

Homework with instructions is provided at every lesson in Magister. If the instructions are not completely clear to you, you can ask a classmate. Also check out Google Classroom where you may find more information. If you then still do not know what to do, please email your teacher and team leader.

No, it’s not mandatory, but you may choose to do so. However, please have your parent(s)/carer(s) mark you as ill in the Magister app. You can attend classes online. See point 1.

If you have a positive test result for the Corona virus, the local GGD will contact you for additional research. If necessary, the local GGD will contact the school.

26 March:

Read the service document about the international exams in May 2021 (Dutch only).

15 February:

Read the service document (Dutch only) for the latest information concerning the ‘Centrale eindexamens’ (source: Examenblad.nl)

13 January

We assume the ‘Centrale eindexamens’ of May 2021 will proceed. Due to the corona virus outbreak, the examination period has been extended. The ‘tweede tijdvak’ will take place over the course of 10 days. Students are also granted an extra resit opportunity.

The International Baccalaureate Organization (IB) has adapted its exam programme. Please contact your English teacher for more information.

17 May 2021:

International activities in 2021-2022
At Wolfert Bilingual, learning in an international social context plays a central role. This context is essential for our education because it offers opportunities to understand and respect each other’s differences. It offers new perspectives and ideas and allows us to learn and grow from the cultures and experiences of others.
Although it is not very likely that any physical international travel can take place in the remaining weeks of our current school year, the prospects from the summer onwards seem favourable. Therefore, we are preparing to offer a catch-up international activity programme at the start of the school year 2021-2022 in addition to the regular international activities. This means the following:

Students who do not want to participate in the catch-up activity will be offered a stay-at-home-programme in school.

We will use the reserved amount from the current year’s bilingual school fee for the international activity to pay for the catch-up activity after the summer holidays.

It’s not easy to be a student during these times. It’s important to talk to us if you need help. Make sure you tell your mentor or coach and we’ll try to find a solution to your problem.

You will have to quarantine for the duration of 10 days. See point 1.

In our building, all windows and doors of all classrooms and other spaces, such as the auditorium, are opened all day long to ensure good ventilation.

You will not be able to use the showers near the P.E. department. As autumn is setting in, please be prepared for a colder environment. So bring a big sweater or a scarf to avoid getting cold.

Additionally, as of 13 January all students are required to keep 1,5 metres distance between eachother and between staff.

As of 1 October everyone in the building is required to wear a face mask in the following situations:

 • while walking from one place to another;
 • while in the hallways and stairwells;
 • before entering the school;
 • while leaving the classroom.

Make sure you wear your face mask correctly (over your nose and mouth). Keep your face mask with you at all times (don’t put it in your bag or locker). If it makes you feel more comfortable, you are permitted to wear your face mask during class.

13 January:

Our school building is closed until 1 March 2021. However, the school building remains open for students who are sitting their school exams and for students whose parents work in vital sectors.

13 January:

Our school building is closed until 7 February; all lessons will be held online. There is, however, an exception for students in the exam years and for students who require ‘noodopvang’.

If you are in the school building, you are required to keep 1,5 metres distance from other students and members of staff. If you are walking through the building, wear a face mask.

All books and other materials have been renewed until 5 March 2021.


Students of in the exam years and students of (t)havo 4 and (t)vwo 5 can request books by making a reservation through our Aura app (more information can be found here) or by sending an e-mail to mediatheek280@wolfert.nl.

Book pick-ups are possible on Mondays, Wednesdays and Fridays from 13:00 – 15:00 hours. Please confirm a pick-up time and date with the library staff. Don’t forget to bring your school card.

17 May 2021:

Self-tests for students
As an additional measure to combat coronavirus, the ministry has recently made self-tests available for all schools in secondary education in order to be able to have students and staff test themselves in case there is a reported infection. This means that when a student has tested positive for the virus, all students in that class at school are asked to take a voluntary self-test under the guidance of a trained employee. Prior to that we must ask all parents for permission. The result of this voluntary self-test is private and does not have to be shared with anyone.When a student’s test is positive, the parents must contact the GGD to have an official test done at the GGD test location.

We choose not to facilitate self-tests at our school. Partly because the feeling of voluntary participation is compromised when you are asked to test an entire class simultaneously. We consider social safety extremely important and want to avoid any feeling of peer pressure at all times. Also, we strongly believe that you should leave testing for a virus up to the professionals where it belongs, namely at the GGD. Our core business at Wolfert Bilingual is providing our students with high quality education.

Students can, if they wish, pick up a self-test at the school reception to take home. They are not allowed to test themselves in the school building.

Corona has turned the world upside down. At Wolfert Bilingual things have also gone differently than we had planned. We see that some of our students are struggling: limited contact with their peers, less focus and poorer performance. Corona has a major impact on everyone. Together we want to make things better. That is why we are working on a plan for the new school year to support our students extra where needed. We will tell you more about it in this letter. We will also explain our decision on student self-testing.

Funding from the government
In February 2021, the Ministers of Education announced that they will allocate 8.5 billion euros for education: the National Education Program. In this way, the ministers want to offer equal opportunities to all students. Schools have to make a plan on how they aim to support their students. In the summer, schools will subsequently receive a sum of money to implement their plans. Of course we, at Wolfert Bilingual, have already started preparing for our plan.

Preparations have already started
Mentors and coaches have already spoken with their students about their personal plans and more than 100 students are already gladly using our Gearbox. The Gearbox gives them the opportunity to achieve specific objectives within a set time. This allows the student to experience success. We will continue with their development plans and the Gearbox in the next school year 2021-2022 .

End of school year
With nine weeks to go before the summer holidays start, the end of this school year is swiftly approaching. We hope that through more lenient measures we will be able to organise some end-of-year social activities together, such as outings or a class party. What we will definitely be organising before the summer holidays though, are various online international activities, like a Food for Thought Project (TTO 2) and a Sustainable Development Goals Project (TTO 3). As well as various Language Immersion Programmes (TV4), The iMAS Days and Model United Nations (or an alternative for MUN) (TH4 & TV5).

28 May 2021: Reopening of schools on 7 June 2021 (NL only)
17 May 2021: Corona update May 17 (EN)
13 January 2021: Extended school closure until 7 February (NL only)
18 December 2020: Online onderwijs start 2021 (NL only)
15 December 2020: Schoolsluiting tot 18 januari 2021 (NL only)
29 October 2020: Maatregelen Wolfert Tweetalig m.b.t. het coronavirus (NL only)