Kom bij ons langs!

Meldt u meer dan één kind aan? Dan graag voor elk kind een apart formulier invullen.
Naam kandidaat leerling(Vereist)
Naam ouder(s)/verzorger(s)

Activiteiten

De informatieavond voor leerlingen uit groep 8 en hun ouder(s)/verzorger(s) van 7 november 2022 is vol. Op de online informatieavond van 26 januari 2023 is uiteraard nog wel plaats.
Open lesmiddagen
Alledrie de open lesmiddagen zijn volgeboekt. Helaas is het niet mogelijk om op een wachtlijst te worden geplaatst.
Online informatieavond voor leerlingen uit groep 8 en hun ouder(s)/verzorger(s)
Kom je naar de open dag op vrijdag 3 februari 2023 (16:00 - 21:00)?

Heb je nog vragen?