Gymnasium

Het Wolfert Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Hieronder wat meer toelichting over onze gymnasium leerstroom. De gymnasium leerstroom duurt zes jaar. Met een vwo advies vanaf de basisschool, word je geplaatst in een vwo brugklas. We hebben op het Wolfert Lyceum een eenjarige brugklasperiode, waarbij atheneum en gymnasium leerlingen bij elkaar zitten. Na één leerjaar stroom je in in 2 gymnasium, 2 atheneum of in 2 havo. Van 2 t/m 6 gymnasium zit je dus met gymnasiumleerlingen in de klas.

Belangrijk om te weten is dat de hieronder toegelichte situatie op dit moment zo is bij ons op school. We willen het gymnasium echter beter op de kaart zetten op het Wolfert Lyceum. Zeer binnenkort, in januari 2018, is daarover meer bekend. Hou deze site in de gaten!

De vakken op het gymnasium zijn als volgt:

Leerjaar 1 vwo atheneum/gymnasium

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Latijn (2 lesuren per week)
 • Wiskunde
 • Mens & natuur
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Lichamelijke opvoeding

Verder zijn er drie mentorlessen per week en twee daltonuren (na elke kerstvakantie wordt één mentorles omgezet in een daltonuur).

In 1 vwo zitten atheneum en gymnasium leerlingen bij elkaar in de klas. Aan het einde van de eerste klas, kies je of je naar 2 gymnasium of naar 2 atheneum (zonder Latijn en Grieks) wilt.

In leerjaar 2 gymnasium

 • Alle vakken leerjaar 1
 • Latijn (2 lesuren per week)
 • Grieks  (2 lesuren per week)
 • Duits
 • Economie

In leerjaar 3 gymnasium

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Latijn (2 lesuren per week)
 • Grieks (2 lesuren per week)
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Lichamelijke opvoeding

Leerjaar 4 gymnasium en hoger

Vanaf klas 4 start de bovenbouw van de leerstroom gymnasium. Je maakt een keuze uit één van de vier profielen. Het Wolfert Lyceum biedt alle profielen aan:

 • Economie & Maatschappij (E&M)
 • Cultuur & Maatschappij (C&M)
 • Natuur & Gezondheid (N&G)
 • Natuur & Techniek (N&T)

Het is mogelijk een extra vak of zelfs meerdere extra vakken te kiezen. Kijk hier voor meer informatie over extra vakken.

In klas 5 en 6 gymnasium vindt er een reis naar Rome / Athene plaats.