Daltongymnasium

In de brugklas maak je kennis met de klassieke talen: Grieks en Latijn. Als dat je bevalt, kun je kiezen voor het gymnasium. Ons daltongymnasium is veel meer dan het vwo met Latijn en Grieks. Je wordt ondergedompeld in de klassieke cultuur en je gaat boeiende verbanden leren zien met het heden.

Bijvoorbeeld: hoe wordt een stad gebouwd, nu en toen? Wekelijks heb je een gymnasiumdag met uitdagende projecten en excursies. Natuurlijk zijn er in de bovenbouw ook mooie reizen naar Italië en Griekenland.

Op het Wolfert Lyceum hebben we in klas 2 en 3 het daltongymnasium. Je volgt de klassieke talen Grieks en Latijn. Je hebt vier dagen ‘gewone’ lessen van 45 minuten en één dag per week heb je daltongymnasium projectdag. Op die dag volg je een project van ongeveer 10 weken, waarbij diverse vakken samenwerken. Zo is er in 2 daltongymnasium het project ‘De Stad’ waarbij je een klassieke oude stad vergelijkt met een moderne stad als Rotterdam. Er komt een gastspreker (architect) en je gaat op excursie naar Rotterdam. Het tweede project heet ‘Le Jeu Olympic’ over, je raadt het al, de Olympische Spelen. De vakken Frans, lichamelijke opvoeding, Nederlands en uiteraard klassieke talen werken hier samen. Je gaat op de projectdag een keertje schaatsen en bobsleeën, want dat zijn Olympische sporten.

Na klas 3 maak je een keuze of je eindexamen in Latijn of Grieks wil gaan doen. Dan kies je dus voor een vervolg van het gymnasium of je stapt over naar het atheneum.

Meer weten over het daltongymnasium? Bekijk het filmpje en heb je vragen, mail gerust naar Eva de Vos, docent klassieke talen en coördinator van het daltongymnasium (evo@wolfert.nl).

In 1 vwo zitten atheneum en gymnasium leerlingen bij elkaar in de klas. Na één leerjaar stroom je door naar 2 havo, 2 vwo (atheneum/gymnasium) of 2 havo/vwo. Tijdens een informatieavond eind mei, begin juni wordt u geïnformeerd over de keuze voor het gymnasium na klas 1, hier vindt u de presentatie van 1 juni 2023.

De vakken op het gymnasium zijn als volgt:

Leerjaar 1 vwo atheneum/gymnasium

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
 • Klassieke talen (2 lesuren per week)
 • Wiskunde
 • Mens & natuur
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Lichamelijke opvoeding

Verder zijn er drie mentorlessen per week en twee daltonuren (na elke kerstvakantie wordt één mentorles omgezet in een daltonuur).

In leerjaar 2 gymnasium

 • Alle vakken leerjaar 1 (Frans of Spaans)
 • Latijn (2 lesuren per week)
 • Grieks  (3 lesuren per week)
 • Duits
 • Economie

In leerjaar 3 gymnasium

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Frans (of Spaans vanaf 2024-2025)
 • Duits
 • Latijn (3 lesuren per week)
 • Grieks (2 lesuren per week)
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Lichamelijke opvoeding

Leerjaar 4 gymnasium en hoger

Vanaf klas 4 start de bovenbouw van de leerstroom gymnasium. Je maakt een keuze uit één van de vier profielen. Het Wolfert Lyceum biedt alle profielen aan:

 • Economie & Maatschappij (E&M)
 • Cultuur & Maatschappij (C&M)
 • Natuur & Gezondheid (N&G)
 • Natuur & Techniek (N&T)

Het is mogelijk een extra vak of zelfs meerdere extra vakken te kiezen. Kijk hier voor meer informatie over extra vakken.

In klas 5 en 6 gymnasium vindt er een reis naar Rome / Athene plaats.