Aanmelden

Wat fijn dat je het Wolfert Lyceum kiest als jouw school!

Dit schooljaar doen wij mee met de Overstaproute. Zowel het Melanchthon Bergschenhoek als het Wolfert Lyceum sluiten zich hierbij aan. De procedure voor aanmelden is als volgt:

– de aanmeldperiode is van 15 februari t/m 11 maart 2021. Ons aanmeldformulier staat vanaf 1 februari 2021 open op de site.
– naast een eerste keuze, geeft u ook een tweede en derde keuze school aan.
– het toelatingsbesluit wordt na 12 maart 2021 genomen.
– leerlingen die zich aanmelden, krijgen een aanmeldnummer. Mocht er sprake zijn van een overaanmelding, dan doet de school mee met een centrale loting op 18 maart 2021 onder toezicht van een notaris. Het aanmeldnummer is dan het nummer waarmee geloot wordt. De voorrangsregels m.b.t. het loten staan hieronder vermeld.
– Na 12 maart (als er niet geloot hoeft te worden) of na 18 maart (bij loting) zijn er aanmeldgesprekken met de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op school. U krijgt daarvoor een uitnodiging per mail.

Heeft u vragen, mail naar Natasja Pompen, teamleider klas 1: npo@wolfert.nl.

Voorrangsregels m.b.t. loten:

– heeft uw kind een broer of zus op onze school, dan hoeft uw kind niet mee te loten.
– heeft uw kind een specifieke ondersteuningsbehoefte, dan onderzoekt u samen met de middelbare school tijdens een gesprek voor 11 maart 2021 of de school die ondersteuning kan bieden. Zo ja, dan hoeft uw kind niet mee te loten (bij ondersteuningsbehoefte denken we aan lichamelijke, visuele of mentale problematiek, waarbij een kind 1-op-1 begeleiding van de school nodig heeft).