Op Wolfert College handelen we altijd volgens de meest recente inzichten en de richtlijnen van het RIVM. We verzoeken je om eerst na te gaan of jouw vraag misschien bij onderstaande Veelgestelde vragen opgenomen is en daarmee wordt beantwoord.

Heb je toch nog een vraag dan kan deze gemaild worden naar wc-communicatieoop@wolfert.nl.

We zullen jouw vraag dan z.s.m. beantwoorden!

Geachte ouders / verzorgers,

Als school hechten wij eraan zo transparant mogelijk te communiceren. Dit betreft ook de communicatie rondom Covid-19.

Op zondag 13 september hebben we te horen gekregen dat een leerling van onze school positief is getest op het coronavirus (COVID-19). Dit is natuurlijk een heel vervelend bericht. In de eerste plaats voor deze leerling en het gezin. Maar we kunnen ons goed voorstellen dat dit ook bij u vragen oproept.

Quarantaine
De leerling over wie het gaat is niet met klachten op school geweest en vanaf 7 september niet meer naar school gekomen . De kans dat andere leerlingen besmet zijn geraakt met het virus is dus minimaal. De leerling is nu voor tien dagen in quarantaine. Als school verzorgen we thuiswerk. Dat zullen we bij alle leerlingen doen die in een soortgelijke situatie terecht komen. We hopen het niet, maar het kan dit schooljaar vaker voorkomen dat een gezin in een quarantaine moet.

Geen reden tot zorg
We blijven natuurlijk met elkaar extra goed opletten op gezondheidsklachten. Het is al de afspraak, maar mocht uw kind klachten hebben: meld dit bij school en houd uw kind thuis. We volgen altijd de adviezen van GGD.

Wolfert College hanteert het volgende stappenplan na een nieuwe melding van een Covid-19 besmetting bij leerlingen:

 1. we nemen direct contact op met de GGD
 2. we stellen ons personeel op de hoogte
 3. we informeren alleen de ouders / verzorgers van de klasgenoten van de positief geteste leerling
 4. we informeren alle ouders / verzorgers alleen indien de GGD extra maatregelen en communicatie voorschrijft
Indien er sprake is van een positief geteste medewerker van de school dan volgen we het volgende stappenplan:
 1. we nemen direct contact op met de GGD
 2. we stellen ons personeel op de hoogte
 3. we informeren alle ouders / verzorgers alleen indien de GGD extra maatregelen en communicatie voorschrijft

Op dit moment is er geen enkele reden tot zorgen en er is dan ook geen reden om uw kind thuis te houden als hij / zij zelf geen gezondheidsklachten heeft.

Als u zich zorgen maakt, ongerust bent of vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de schoolHiervoor gebruikt u het volgende emailadres: communicatiewc@wolfert.nl.

We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Wolfert College

Het nieuwe coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19. Wanneer je gezondheidsklachten hebt die mogelijk passen bij COVID-19, blijf dan thuis, laat je ouders naar school bellen en laat jezelf testen.

Klachten die veel voorkomen:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Belangrijk:

 • Blijf thuis als je een of meer van de bovenstaande klachten hebt.
 • Laat één van je ouders naar school bellen
 • Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
 • Laat jezelf testen. Jouw ouders moeten direct hiervoor een afspraak maken.
  Zie rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken.
 • Wordt je in de loop van de dag zieker?
  Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel de huisarts.

Wanneer je gedurende de schooldag gezondheidsklachten krijgt, meld je je af bij één van de teamassistentes en wordt één van je ouders gebeld en ga je rechtstreeks naar huis. Wanneer er huisgenoten op school aanwezig zijn, worden die door de teamassistente geïnformeerd en gaan zij ook naar huis.

Bij een negatieve testuitslag hoeven jij en jouw huisgenoten niet meer thuis te blijven. Je mag weer doen wat je normaal ook zou doen en dus kun je weer naar school. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren na de testafname, dan moet je wel thuisblijven en opnieuw een coronatest laten afnemen.

Bij een positieve testuitslag moet je thuis in isolatie uitzieken, omdat je besmettelijk kunt zijn voor anderen. Ook je huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door jouw besmet zijn geraakt. Zo voorkomen zij dat zij anderen besmetten.

Bovendien moet één van jouw ouders contact opnemen met school om door te geven dat jouw testuitslag positief is.

Je mag weer uit isolatie als:

 1. je 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19
 2. én het minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek werd.

Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie.

In het geval dat je thuis moet blijven, ga je vanuit huis onderwijs volgen. Je gaat thuis aan de slag met je les volgens rooster.

Open je agenda in Magister en ga naar de les. Daar zie je aantekeningen en/of opdrachten staan die je gaat maken.

Als er bij de les een link naar Google Meet staat, dan klik je daar aan het begin van de les op. En zo volg je de les met jouw docent en klasgenoten.

Klik hier voor meer informatie.

Je gaat gewoon volgens het rooster naar het lokaal dat in Magister staat aangegeven. In het lokaal zul je een Chromebook ontvangen waarmee je de les online kunt volgen.

Via je agenda in Magister ga je naar de les. Daar zie je aantekeningen en/of opdrachten staan. Er staat bij de les in Magister een link naar een Google Meet. Daar klik je aan het begin van de les op en zo volg je de les online met jouw leraar.

Klik hier voor meer informatie.

Het belangrijkste is dat je 10 dagen in thuisquarantaine blijft, omdat je na het laatste risicocontact nog ziek kunt worden. Door thuis te blijven is de kans klein dat je andere mensen besmet als blijkt dat je ziek bent. Je kunt klachten krijgen zoals:

 • verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden

Bovendien moet één van je ouders contact opnemen met school en doorgeven dat je in thuisquarantaine moet blijven.

Ondertussen volg jij thuis de lessen volgens het rooster in Magister.

Leerlingen en personeel zijn verplicht mondkapjes te dragen bij alle verplaatsingen binnen de school.
Als je je er prettig bij voelt, mag je hem natuurlijk ook in de les dragen.

De RIVM-richtlijnen zijn nog altijd leidend. Dat betekent:

 • Tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft de anderhalve meter afstand van elkaar gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.
 • Je wast je handen meerdere keren per dag goed.
 • Je schudt geen handen.
 • Je hoest en niest in je elleboog.
 • Je zit niet aan je gezicht.

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dit betekent dat op school desinfecterende handgel bij de ingangen en in de klaslokalen staat. Daarnaast zijn er in iedere ruimte papieren handdoekjes en reinigingsmiddelen beschikbaar.

 • Bij binnenkomst in het lokaal was je je handen met de desinfecterende gel of spray.
 • Personeelsleden reinigen na binnenkomst de eigen tafel en herhalen dit voor het verlaten van het lokaal.
 • Tijdens het gebruik van de lokalen staan de ramen en de deur zoveel mogelijk open. Op die manier is het gebouw altijd goed geventileerd. Neem een extra trui mee voor het geval het koud wordt in het lokaal.
 • De deuren van de lokalen blijven open om het gebruik van deurklinken te minimaliseren en te zorgen voor optimale ventilatie.
 • Neem je eigen lunchpakket en drinken mee. De kantine heeft een beperkt aanbod.
 • Omdat het in het schoolgebouw in de gangen en trappenhuizen niet mogelijk is om de afstand van 1,5 meter tussen jongeren en volwassenen te garanderen, wordt iedereen dringend geadviseerd om tijdens verplaatsing in het gebouw een mondkapje
  te dragen. Als je je er prettig bij voelt, kan je het mondkapje ook in het lokaal ophouden.
 • Het gebouw wordt meerdere keren per dag professioneel gereinigd. Trapleuningen en deurklinken worden extra gereinigd.
 • De gymlessen kunnen weer zowel binnen als buiten plaatsvinden. Het landelijke protocol voor schooljaar 2020-2021 is hier te lezen. De kleedkamers kunnen veilig gebruikt worden maar voor de zekerheid zal er geen gebruik worden gemaakt van de douches.
 • Iedereen wordt verzocht om zoveel mogelijk naar school te komen lopen, fietsen of met de auto etc. dan wel zich te laten brengen en halen en het OV zoveel mogelijk te mijden.

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het voortgezet onderwijs (vanaf ca. 12 jaar) en volwassenen.

Met de beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

Klik hier voor de beslisboom.

De informatie over leefregels, etc. zijn beschikbaar in het Arabisch, Duits, Engels, Pools, Roemeens en Turks.

Ga hiervoor naar https://lci.rivm.nl/leefregels.

Uitgebreide informatie in het Engels is beschikbaar op https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/quarantine.