Het schooljaar 2019/2020 was een bijzonder jaar als gevolg van het Corona virus. Een jaar dat er voor heeft gezorgd dat er lang online lessen zijn gegeven en later een beperkte openstelling van de school mogelijk was. Het Corona virus zorgt er ook voor dat meer leerlingen dan gebruikelijk niet op vakantie gaan deze zomer.

De gemeente Rotterdam heeft daarom besloten dat zij een programma aanbiedt voor leerlingen uit de voorexamenklassen die volgend jaar examen gaan doen. Dit programma heet de Zomercampus010. In de bijgevoegde folders en op de website www.zomercampus010.nl staat meer informatie over de opzet en het programma. Deelname is gratis, alle leerlingen die dat willen kunnen deelnemen. De directie van de Wolfert van Borselen scholengroep steunt de Zomercampus010 daarom van harte en beveelt deelname aan. Het is mooi om de zomervakantie op deze wijze zinvol in te vullen.

Aanmelden: in de flyer van de Zomercampus010 staat aangegeven hoe de aanmelding verloopt. In aanvulling daarop vinden wij het niet wenselijk dat de mentor als tussenpersoon bij de aanmelding betrokken is. De aanmelding voor leerlingen van de Wolfert van Borselen scholengroep verloopt daarom volledig digitaal, via www.zomercampus010.nl

Voor de helderheid nog het volgende: de Zomercampus010 is bedoeld voor leerlingen die volgend jaar examen gaan doen. Leerlingen die dit jaar onverhoopt zijn blijven zitten in de voorexamenklas en willen deel te nemen aan de Zomercampus010, kunnen hieraan geen rechten ontlenen voor het alsnog bevorderd worden naar het examenjaar.

Wij wensen jullie een goede zomer toe en hopen dat velen van jullie deel zullen nemen aan de Zomercampus 010.

Met vriendelijke groet,

Directie Wolfert van Borselen scholengroep