Oproep kandidaten Medezeggenschapsraad Wolfert van Borselen

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Wolfert van Borselen Scholengroep zoekt leerling vertegenwoordigers! De MR is een belangrijk onderdeel binnen onze school, omdat het een stem geeft aan alle personeelsleden, ouders en leerlingen.

Wil jij een stem geven aan de leerlingen van jouw school? Wil je meedenken over onderwerpen zoals het leerlingenstatuut, de bevorderingsnormen en de schoolgidsen? We weten zeker dat je een belangrijke bijdrage kan leveren!

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via mrverkiezingen@wolfert.nl. Hierna ontvang je meer informatie over het verloop van de verkiezingen.

Wat is de MR?

·         De MR vertegenwoordigt alle zes locaties van de Wolfert van Borselen Scholengroep.

·         De MR bestaat uit vier leerlingen, vier ouders en acht personeelsleden.

·         In sommige gevallen heeft de MR recht op instemming.

·         Meer informatie is te vinden via deze link.

 

Wat doet een MR-lid?

·         Vanaf schooljaar 2020/2021 is de MR op zoek naar één nieuwe leerling.

·         Je wordt gekozen voor een termijn van maximaal vier jaar.

·         De MR vergadert 10 avonden per jaar.

·         Per vergadering waarbij je aanwezig bent, krijg je een vergoeding van € 20,-.

 

Tijdpad

·         De deadline voor aanmelden maandag 8 juni 2020.

·         De verkiezingen vinden plaats tussen maandag 15 juni en vrijdag 3 juli.

·         De uitslag is uiterlijk vrijdag 10 juli bekend.

Met vriendelijke groet,

Medezeggenschapsraad van de Wolfert van Borselen Scholengroep

Members of the Participation Council (in Dutch: Medezeggenschapsraad or MR) are required to speak and understand Dutch. Dutch is the spoken language during all meetings and written language of all documents.