Donderdag 28 september 2017 heeft klas IG3v in het kader van de lessenserie over Street art een rondleiding langs Street Art van Rotterdamse kunstenaars gekregen.

Samen met hun docent, mevrouw Van Doeland, zijn de leerlingen naar diverse voorbeelden van Rotterdamse Street Art gelopen en is ook nog kort gewerkt aan Street Art en kon Street Art aan den lijve worden ondervonden.

Binnenkort gaat IG3V ook helemaal zelf aan de slag met Street Art!