In Museum Boijmans Van Beuningen hangt het werk ‘De drie Maria’s aan het graf’ van Jan van Eyck (ca. 1390-1441). Op dit werk is een blauw-witte apothekerspot te zien. Conservator Alexandra van Dongen heeft na onderzoek geconcludeerd dat de afgebeelde pot gebaseerd is op een exemplaar afkomstig uit Damascus, Syrië.

Het schilderij laat zien dat er in de 15de eeuw een uitwisseling tussen verschillende culturen plaatsvond.

Vooraf kregen de leerlingen van IG1/IE1 een les over Cultureel Erfgoed en dat het uitwisselen van culturen nog steeds gebeurt. Belangrijke objecten uit verschillende culturen maken nog steeds een reis over de wereld en komen in andere culturen terecht. Ook onze leerlingen hebben hun eigen erfgoed meegenomen uit hun land van herkomst.

Na het bekijken van het schilderij met de Syrische pot maakten de leerlingen hun eigen expositie op een speciaal daarvoor ontworpen bakfiets, die buiten op het plein van het Boijmans was geplaatst.

De leerlingen stelden hun objecten tentoon en vertelden hierover op kleine post-its ernaast. Na de officiële opening konden de bezoekers van het Boijmans daar hun tentoonstelling bewonderen.