Metro 010: Ken Je Stad, Maak Je Stad

Alle tweedeklassers hebben de eerste maanden van het schooljaar gewerkt aan het vakoverstijgende project ‘Ken Je Stad, Maak Je Stad’ en daarvoor de Graphic novel Metro 010 gelezen.

Vervolgens hebben ze, geïnspireerd door het boek, prachtige, creatieve dingen gemaakt. Op een heuse expositie op school kozen de bezoekers van de tentoonstelling, heel veel trotse docenten en ouders, uiteindelijk dertien winnaars.
Naast de prijs die school al aan ze uitgereikt heeft, is het werk van de winnaars sinds vandaag ook in de centrale hal van Bibliotheek Rotterdam te bewonderen.
Drie van deze toppers, Joënnia (MH2A), Laaibah en Liana (IG2HV) waren bij de opening van deze expositie aanwezig en mochten ook het podium op om wethouder Kasmi de Engelse vertaling van het boek overhandigen.