In de week van 16 september is op de ouderinformatie-avond op onze school het PTA-boekje uitgereikt aan de aanwezige ouders/leerlingen van klas 3 en 4. PTA is de afkorting van Programma van toets en Afsluiting en het boekje bevat een hoop informatie over zaken die belangrijk zijn voor de voorbereiding op het eindexamen:

Zoals: welk vak geeft in welke periode, welke toets. Wordt de toets tijdens een les afgenomen of in de toetsweek? Maar ook: Hoe zwaar telt deze toets mee, over welk gedeelte van de vakinhoud gaat de toets, hoe wordt de toets afgenomen en krijg je er een cijfer voor of een onvoldoende, voldoende of goed. Mag je een woordenboek of rekenmachine gebruiken bij het maken van de toets, of juist niet? Wanneer mag ik een toets herkansen en wanneer niet.

Daarnaast bevat het PTA-boekje een heleboel informatie over regelingen: wat verwachten we van ouders en leerlingen als een leerling door serieuze overmacht een (schoolexamen-) toets niet kan maken of te laat aanwezig is, maar ook: wat kunnen ouders en leerling van de school verwachten in zo’n situatie. Wat is fraude en wat gebeurt er als daar sprake van is.

Daarnaast bevat het boekje ook het examenreglement. Dat is een document waar nagenoeg alle denkbare situaties en scenario’s rondom examens zijn beschreven met daarbij de beschrijving wat een passende actie of reactie is.

Elk jaar dienen alle scholen in Nederland dit PTA-boekje met examenreglement op te stellen en vóór 1 oktober van het lopende schooljaar ouders en leerlingen hiervan op de hoogte te stellen. Op Wolfert Lansing zullen we dit schooljaar het boekje uitreiken èn het daarnaast publiceren op onze website. Onder het kopje ‘downloads’ kan daar worden geklikt op het PTA van het gewenste leerjaar (3 of 4) en het gewenste niveau (BBL, KBL of GLTL).

Wij willen iedereen dringend vragen om het boekje goed door te lezen, zodat u een beeld hebt of krijgt van de diverse regelingen en andere zaken die er in zijn beschreven.

Ondanks dat we ons best hebben gedaan om op veel zaken een antwoord te geven, is het goed mogelijk dat u een vraag hebt, bij het doorlezen van het PTA-boekje.

Mentor, teamleider bovenbouw en ondergetekende zullen u graag antwoord geven!

Met vriendelijke groet,

Enrico van Schaik

examensecretaris Wolfert Lansing