Schoolkosten Wolfert Lansing

Ouderbijdrage

Wolfert Lansing vraagt van ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten. We doen dat omdat Wolfert Lansing een aantal extra’s wil bieden zoals extra kunst- en sportactiviteiten, het actualiseren van de bibliotheek en de aanschaf van extra middelen voor talentactiviteiten (koken, fotografie, sport, drama en kunst). We hanteren de ‘gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs’.

Ouders die de bijdrage onverhoopt niet kunnen betalen, kunnen terecht bij stichting Leergeld. Hier kunnen ouders kijken of zij in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Mocht dit onvoldoende uitkomst bieden, dan nodigen wij ouders uit voor een gesprek om tot een oplossing te komen. Ouders kunnen hiervoor zelf contact opnemen via lansing@wolfert.nl.

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u terugvinden op onze algemene website.

Kosten overige zaken

Een leerling bij ons wordt geacht om een aantal zaken aan te schaffen voor meerjarig gebruik. Zoals een Chromebook, een rekenmachine, een geodriehoek, schriften en pennen, etc. Klik hier voor meer informatie voor nieuwe leerlingen.

Horecakleding (vmbo)

Leerlingen die bij ons vmbo basis of kader volgen zijn verplicht om speciale horecakleding te dragen tijdens de lessen Consumptieve Techniek. Dit heeft te maken met hygiëne en veiligheid. Tijdens de wenmiddag wordt de horecakleding (koksbuis en schort) gepast waarna je zelf de kleding kunt bestellen.

Sportkleding

Voor het vak Lichamelijk Opvoeding dragen alle leerlingen het mooie Wolfert Lansing outfit. Het sport outfit is online te bestellen. De aanschaf van een basisset is verplicht. Wij hebben hier bewust voor gekozen zodat alle leerlingen een herkenbare en sportieve uitstraling hebben. De eenheid van sportkleding bevordert tevens het groepsgevoel.

Betaling ouderbijdrage

WIS Collect

De Wolfert van Borselen scholengroep maakt voor de facturatie van ouderbijdragen gebruik van de service van WIS Collect, een bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces voor zowel ouders/verzorgers als school makkelijker wordt.

In de video wordt stap voor stap uitgelegd hoe WIS Collect werkt.

Wilt u meer informatie? Download dan de Brief van WIS Collect of kijk op wis.nl/Ouders. Heeft u nog vragen, stuur dan een email naar de centrale administratie: debiteuren@wolfert.nl

Betalingen in termijnen met WIS Collect

Rechts ziet u een voorbeeld van wat u te zien krijgt wanneer u een betalingsverzoek ontvangt via WIS Collect. U klikt dan aan wat voor u van toepassing is, in één keer betalen of in termijnen.

Schoolpas en printen

Opwaarderen schoolpas en printen vanaf je device

Leerlingen kunnen met hun schoolpas gebruik maken van de printers in de school. Het saldo opladen gaat via de internetkassa van Multisafepay. Printen kan vanaf een vaste computer, maar ook vanaf je eigen device. Klik hier voor meer informatie over het opwaarderen van de schoolpas en het printen vanaf je eigen device.