Toelatingscriteria 2019-2020

Op deze pagina vind je alle informatie over de toelatingsvoorwaarden van Wolfert Lansing.

Aanmelding

  • De basisschool geeft een advies. Dit advies is bindend voor de toelating op Wolfert Lansing. Als dit advies van de basisschool op basis van de eindtoets naar boven wordt bijgesteld, zal Wolfert Lansing de leerling plaatsen op basis van het herziene, hogere advies;
  • Alle leerlingen met een advies van BBL, KBL, VMBO GL, VMBO TL, MAVO, tot en met MAVO/HAVO, zijn van harte welkom bij Wolfert Lansing;
  • LWOO leerlingen dienen aangemeld te worden vóór 14 februari 2020;
  • De ouders melden hun kind aan via de website van de school;
  • De inschrijfperiode voor reguliere leerlingen sluit op 27 maart 2020. Leerlingen die zich later aanmelden kunnen alleen geplaatst worden indien er op dat moment nog plaatsen beschikbaar zijn.

Kennismaking en inschrijfdagen

Met alle leerlingen die zich aanmelden voeren we een kennismakingsgesprek om elkaar beter te leren kennen en te bespreken wat het betekent om een leerling van Wolfert Lansing te worden. Voor dit gesprek worden de leerlingen en hun ouders uitgenodigd op onze inschrijfdagen.

Plaatsing

Wolfert Lansing maakt uiterlijk 1 april 2019 bekend of de leerling geplaatst kan worden als de leerling woonachtig is in Gemeente Lansingerland. Als de leerling woonachtig is in de gemeente Rotterdam laten wij dit uiterlijk na plaatsingsperiode 1 weten: tussen 5 en 9 april 2019.

Hoeveel plaats is er op Wolfert Lansing?

Wolfert Lansing kan in het schooljaar 2019/2020 in de brugklas 175 leerlingen aannemen. Er is plaats voor drie havo-mavo-klassen en drie vmbo-klassen.

Op het vmbo van Wolfert Lansing is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen met een LWOO advies. De LWOO-afdeling richt zich daarbij op leerlingen met een leerachterstand en/of leerlingen met lichte leerbelemmering. Wolfert Lansing is niet ingericht op LWOO-leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek.

Wat als er zich meer leerlingen aanmelden dan Wolfert Lansing kan plaatsen?

Wolfert Lansing hanteert in schooljaar 2019-2020 geen voorrangsregels en garandeert op alle onderwijsniveaus voldoende plaats.

Passend Onderwijs en Zorgplicht

Volgens de wet Passend Onderwijs heeft Wolfert Lansing zorgplicht. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte een passende onderwijsplek aan te bieden. Wij hebben een professioneel docententeam dat zeer ervaren is binnen het vmbo. Er kunnen echter factoren meespelen op grond waarvan de school kan besluiten een leerling af te wijzen. Indien de kenmerken van de leerling (cognitief, didactisch en/of sociaal-emotioneel) een zodanig beeld weergeven dat deze een risico in zich draagt voor de schoolontwikkeling van de leerling en dat het zorgprogramma van Wolfert Lansing niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dan behoudt de commissie van toelating zich het recht voor deze leerling naar een ander type onderwijs te verwijzen. In dat geval zal Wolfert Lansing een onderbouwd advies formuleren en zoeken naar een passende onderwijsplek in het samenwerkingsverband van Koers VO.

Wolfert Havo/Mavo

In het kader van het tweetalige karakter van Wolfert Lansing havo/mavo kan bij nieuwe leerlingen een instaptoets Engels afgenomen worden. Deze diagnostische toets is bedoeld om een beeld te krijgen van het aanvangsniveau in de Engelse taal.

Hardheidsclausule

In het geval van bijzondere omstandigheden kan van bovenstaande criteria worden afgeweken. Dan zal de directeur van de school een beslissing nemen.