Meepraten en -denken als betrokken ouder

Ouderraad

Wolfert Lansing heeft een ouderraad met ouders uit verschillende leerjaren, die ongeveer 6 maal per jaar bij elkaar komen. De ouders denken, mede namens andere ouders, actief mee en kunnen ook zelf zaken aan de orde stellen. Daarnaast wordt hen door de directie gevraagd actief feedback te leveren op aspecten van het schoolbeleid.

De locatiedirecteur is de vaste gesprekspartner, maar afwisselend nemen ook teamleiders en docenten deel aan deze bijeenkomsten. De ervaring van de ouderraad en school is dan ook dat de communicatie op een heel open en prettige manier verloopt.

Wilt u een onderwerp nader besproken hebben op een volgend overleg, dan kunt met de ouderraad contact opnemen via wlaouderraad@wolfert.nl

Jaarlijks kunnen ouders zich aanmelden voor de ouderraad. Zo blijft de ouderraad een club enthousiaste ouders die betrokken zijn bij school. Verslagen van de bijeenkomsten zijn te lezen op de website.

De ouderraad is altijd op zoek naar ouders die mee willen helpen: met het feestelijk versieren van de school rond kerst bijvoorbeeld en bij andere klusjes in en om school. Het is fijn om over een pool van enthousiaste ouders te beschikken. Als u zich op die manier nuttig wilt maken, kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar de ouderraad.

Medezeggenschapsraad

Naast de ouderraad kunt u als ouder ook deelnemen in de medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Wolfert van Borselen scholengroep beoordeelt, initieert en reageert op voorgenomen beleid  van de directie. Kijk voor meer informatie over de MR op de website van de Wolfert van Borselen scholengroep.