Werken bij Wolfert Lansing

Wolfert Lansing = ambitie
Sinds begin januari 2019 heeft Wolfert Lansing een nieuwe directie, die goed is voor ruim 40 jaar onderwijservaring, het opzetten en uitbouwen van tweetalig onderwijs, het implementeren van gepersonaliseerd leren en het behalen en prolongeren van het predicaat Excellente School.

Zonder ambities kom je niet tot zulke resultaten. Met onze nieuwbouw is het streven naar vernieuwing een belangrijke drijfveer geworden: het vormen en versterken van een team met een positieve drive, een team met samenwerkingsinitiatieven en een visie waarbij de ontwikkeling van jongeren centraal staat. Kortom: streven naar de cultuur van de professionele leergemeenschap.

Wolfert Lansing = geborgenheid
Wolfert Lansing is een relatief kleine, overzichtelijke school met ca. 350 leerlingen en 55 teamleden. Rust, orde, regelmaat en wederzijds respect zijn de kaders waarbinnen de leerlingen les krijgen, zo creëren we een prettig en veilig schoolklimaat. Samen met het kleinschalige karakter leidt dit tot een geborgen omgeving waar iedereen zich gekend en prettig voelt en zich durft te ontplooien.

Wolfert Lansing is onderdeel van de Wolfert van Borselen scholengroep en valt onder de verantwoordelijkheid van stichting BOOR. De school geniet het vertrouwen en de bescherming van de scholengroep en van de stichting en kan tevens gebruik maken van alle in de scholengroep aanwezige kennis en kunde. Bovenschoolse zaken worden door de scholengroep gefaciliteerd, zodat het docententeam zich kan focussen op het geven van kwaliteitsonderwijs aan leerlingen die graag uitgedaagd willen worden.

Wolfert Lansing = ontwikkeling
Wolfert Lansing is doorlopend in ontwikkeling. De school kijkt naar de toekomst en heeft de energie en de middelen om het gemeenschappelijk doel te realiseren: kwaliteitsonderwijs in een rijke, internationaal georiënteerde omgeving voor actieve, nieuwsgierige leerlingen; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders/verzorgers. Het nieuwe schoolgebouw waarin alle faciliteiten aanwezig en beschikbaar zijn om de leerlingen optimaal les te geven zal aan de innovaties zeker zijn bijdrage leveren. De nieuwbouw biedt tevens de capaciteit om uit te groeien tot dé volwaardige vmbo/mavo/havo-school van Lansingerland.

Nu reeds krijgen kaderleerlingen de kans zich in de mavo-ambitieklassen verder te ontwikkelen om door te groeien naar mavo/tl-niveau; in de havo-ambitieklassen worden mavoleerlingen die echt uitgedaagd willen worden, opgeleid voor de havo. Deze leerlingen kunnen vervolgens de havo bij Wolfert Dalton of Wolfert Lyceum volgen. Op deze manier worden binnen de Wolfert van Borselen scholengroep doorlopende leerwegen geboden, waardoor de optimale ontwikkeling van leerlingen mogelijk wordt gemaakt.

Voor alle ontwikkelingen en innovaties is een actief betrokken schoolleiding samen met een enthousiast en gedreven docententeam een absolute voorwaarde. Een team dat gaat voor de 8 met en voor leerlingen die graag uitgedaagd willen worden!

Actuele vacatures

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures