LWOO

Leerwegondersteuning op Wolfert Lansing

Alle leerlingen op Wolfert Lansing krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben. Soms zijn er leerlingen die door achterstand op het gebied van taal of rekenen meer ondersteuning nodig hebben. Het kan ook zijn dat er een leerling is met een diagnose. Ook dan is er sprake van een ondersteuningsbehoefte buiten het reguliere aanbod. De basisschool geeft dan een advies met LWOO af waarmee wij als voorgezet onderwijs school extra subsidie krijgen om expertise in huis te halen ten aanzien van de benodigde ondersteuningsbehoefte.

Dit valt allemaal binnen het passend onderwijs. Op onze school besteden wij aandacht aan leerlingen met LWOO door het inzetten van tijd en expertise gebaseerd op een OPP. Een OPP is een ontwikkelingsperspectiefplan. Deze wordt opgesteld voordat een leerling met een ondersteuningsbehoefte start op Wolfert Lansing. Samen met de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de ondersteuningscoördinator wordt in kaart gebracht welke ondersteuning nodig is en hoe wij dat als reguliere school kunnen invullen. Na een aantal weken op school volgt er een evaluatiemoment en kan het plan worden bijgesteld.

Wij zien een leerling met LWOO niet als een ander soort leerling. Het is gewoon een leerling van Wolfert Lansing met extra ondersteuning.

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school? Volgt u dan de reguliere aanmelding en geef daarin aan dat het LWOO betreft.

Meer informatie over de ondersteuning die wij, als onderdeel van de Wolfert van Borselen scholengroep, bieden kunt u vinden in onderstaand document.