Met ingang van het huidige schooljaar wordt gewerkt met een nieuw mentorenprogramma. In dit mentorenprogramma zijn onder andere mentorlessen opgenomen met lessen over sociale vaardigheden (wie ben ik en hoe doe ik richting een ander), leren leren (plannen, aantekeningen maken etc.) en groepsvorming. De inhoud van de lessen kunnen leerlingen direct gebruiken in de praktijk, bijvoorbeeld met de omgang met klasgenoten of de aanpak van het huiswerk. Ook is er tijdens de mentorlessen aandacht voor de skills. In zowel de onderbouw, middenbouw als bovenbouw staan 3 skills centraal. Voorbeelden van skills zijn zelfvertrouwen, samenwerken en reflecteren. Ook deze skills zijn een onderdeel van de mentorlessen. De leerling maakt inzichtelijk welke stappen hij/zij maakt in de ontwikkeling van de skills.

De ontwikkeling van de leerling op school en het resultaat hiervan, maakt de leerling inzichtelijk in het MOL-gesprek. Dit MOL-gesprek vindt ieder trimester plaats. De leerling bereidt het gesprek voor aan de hand van een MOL-boekje met vragen over zijn/haar ontwikkeling in het afgelopen trimester. De inzichten uit de mentorlessen kunnen worden gebruikt voor de MOL-gesprekken. Bij het gesprek zijn de leerling, ouders en mentor aanwezig. Aan de hand van de presentatie van de leerling ontstaat een mooi gesprek en kan de leerling bepalen welke doelen hij/zij de komende periode kan nastreven en welke ondersteuning hij/zij hiervoor nodig heeft. Op deze manier gaan we voor een optimaal leerresultaat waarin iedereen zijn/haar rol kan pakken.