Tijdens de informatiebijeenkomsten voor ouders van leerjaar 1 t/m 4 is de huiswerkklas ter sprake gekomen. Als school willen wij de leerlingen helpen om vaardigheden te ontwikkelen waar leerlingen behoefte aan hebben.

In de week van 23 september wordt er een bijeenkomst gehouden waarbij alle leerlingen die zich hebben opgegeven hebben worden uitgenodigd. Op maandag, dinsdag en woensdag kunnen leerlingen van 15:00 – 17:00 uur onder begeleiding van docenten werken aan de volgende vaardigheden: vakspecifieke ondersteuning, leren of beter leren plannen, werken in een rustige omgeving, het structureren & organiseren van huiswerk en/of het leren leren (samenvatting maken, woordjes leren etc). De huiswerkklas is voor alle leerjaren toegankelijk. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze minimaal 2 van de 3 dagen aanwezig zijn.

Via de website kunnen de leerlingen worden aangemeld. Na aanmelding volgt een intakegesprek met ouders waarbij wordt ingegaan op de doelen en hulpvragen. De leerlingen melden zich aan voor 1 periode, na deze periode volgt een terugkoppeling richting ouders en mentor.