Examens op Wolfert Lansing

CSPE – Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen

In vmbo 3 volgt uw zoon/dochter in BBL of KBL het beroepsgerichte profielvak. Voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat het beroepsgerichte profielvak uit vier modulen*, voor leerlingen uit de gemengde leerweg zijn dat twee modulen. De modulen zijn aangewezen; scholen kunnen deze niet vrij kiezen.

Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met één ondeelbaar CSPE dat betrekking heeft op de modulen die uw zoon/dochter heeft gevolgd.

Het CSPE zal worden afgenomen in de periode begin april tot eind juni. Het toets rooster wordt z.s.m. na de meivakantie bekend gemaakt.

In het CSPE kunnen alle profielmodulen aan bod komen. Naast praktijkopdrachten bestaat een CSPE uit kleine toetsen en open kennisvragen die direct aan de praktijk gekoppeld zijn.

De verschillende CSPE-onderdelen kunnen in een willekeurige volgorde afgenomen worden. Het is aan de school om deze volgorde (die per leerling mag verschillen) te bepalen. Per onderdeel wordt een richttijd gegeven, die beschrijft hoe lang een leerling over het betreffende onderdeel mag doen. Een CSPE voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg duurt maximaal 890 minuten; een CSPE voor de gemengde leerweg duurt maximaal 445 minuten.

* Modulen profielvak Dienstverlening en producten zijn :

  1. organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever (oaog)
  2. presenteren, promoten en verkopen (ppv)
  3. Een product maken en verbeteren (prmv)
  4. multimediale producten maken (mmpm)

Examendata

BBL
vrijdag 8 mei 2020 13.30 uur economie
maandag 11 mei 2020 13.30 uur Nederlands
woensdag 13 mei 2020 13.30 uur Engels
donderdag 14 mei 2020 13.30 uur biologie
vrijdag 15 mei 2020 13.30 uur wiskunde
maandag 18 mei 2020 13.30 uur NASK-1
KBL
vrijdag 8 mei 2020 13.30 uur Nederlands
maandag 11 mei 2020 13.30 uur NASK-1
woensdag 13 mei 2020 13.30 uur wiskunde
donderdag 14 mei 2020 13.30 uur economie
vrijdag 15 mei 2020 13.30 uur Engels
maandag 18 mei 2020 13.30 uur biologie
woensdag 20 mei 2020 13.30 uur Spaans
GTL / Mavo
donderdag 7 mei 2020 13.30 uur economie
vrijdag 8 mei 2020 13.30 uur Nederlands
maandag 11 mei 2020 9.00 uur geschiedenis
dinsdag 12 mei 2020 13.30 uur wiskunde
woensdag 13 mei 2020 9.00 uur aardrijkskunde
donderdag 14 mei 2020 13.30 uur NASK-1
vrijdag 15 mei 2020 9.00 uur drama
vrijdag 15 mei 2020 13.30 uur biologie
dinsdag 19 mei 2020 13.30 uur Engels
maandag 20 mei 13.30 uur Spaans