CSPE – Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen

Vorig schooljaar is in leerjaar 3 gestart met het vernieuwde vmbo. In VMBO 3 volgt uw zoon/dochter in BBL of KBL het beroepsgerichte profielvak. Voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat het beroepsgerichte profielvak uit vier modulen*, voor leerlingen uit de gemengde leerweg zijn dat twee modulen. De modulen zijn aangewezen; scholen kunnen deze niet vrij kiezen.

Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met één ondeelbaar CSPE dat betrekking heeft op de modulen die uw zoon/dochter heeft gevolgd.

Het CSPE zal worden afgenomen in de periode begin april tot eind juni. Het toets rooster wordt z.s.m. na de meivakantie bekend gemaakt.

In het CSPE kunnen alle profielmodulen aan bod komen. Naast praktijkopdrachten bestaat een CSPE uit kleine toetsen en open kennisvragen die direct aan de praktijk gekoppeld zijn.

De verschillende CSPE-onderdelen kunnen in een willekeurige volgorde afgenomen worden. Het is aan de school om deze volgorde (die per leerling mag verschillen) te bepalen. Per onderdeel wordt een richttijd gegeven, die beschrijft hoe lang een leerling over het betreffende onderdeel mag doen. Een CSPE voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg duurt maximaal 890 minuten; een CSPE voor de gemengde leerweg duurt maximaal 445 minuten.

* Modulen profielvak Dienstverlening en producten zijn :

  1. organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever (oaog)
  2. presenteren, promoten en verkopen (ppv)
  3. Een product maken en verbeteren (prmv)
  4. multimediale producten maken (mmpm)

Rekentoets

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Voor vmbo-leerlingen wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst maar telt het niet mee voor het behalen van een diploma.

Examendata

Vanaf donderdag 9 mei 2019 start het CE voor VMBO-4 GTL / Mavo

Op donderdag 16 mei 2019 start het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) voor VMBO-3 KBL en BBL.

GTL / Mavo
9 mei 2019 13.30 uur biologie
10 mei 2019 13.30 uur Nederlands
13 mei 2019 13.30 uur economie
14 mei 2019 09.00 uur geschiedenis
14 mei 2019 13.30 uur nask 1
15 mei 2019 09.00 uur aardrijkskunde
16  mei 2019 13.30 uur wiskunde
17 mei 2019 13.30 uur Engels
22 mei 2019 13.30 uur Spaans
KBL
8 mei 2019 13.30 uur biologie
9 mei 2019 13.30 uur Nederlands
10 mei 2019 13.30 uur economie
15 mei 2019 13.30 uur wiskunde
16 mei 2019 13.30 uur Engels
22 mei 2019 13.30 uur Spaans
BBL
8 mei 2019 13.30 uur Nederlands
10 mei 2019 09.00 uur Engels
13 mei 2019 13.30 uur economie
15 mei 2019 13.30 uur wiskunde
17 mei 2019 13.30 uur biologie