Examens op Wolfert Lansing

Examens op Wolfert Lansing

Op Wolfert Lansing zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE en CSPE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten er zijn en wat de examennormen en -eisen zijn, is vastgelegd in het examenreglement. Alle informatie met betrekking tot dit reglement is terug te vinden in het Examenbesluit 2021 en het BOOR-examenreglement 2020-2021. Daarnaast zijn per niveau en jaarlaag PTA-boekjes samengesteld waarin de schoolspecifieke afspraken rondom de examendossier-toetsen per vak zijn vastgelegd. Deze PTA-boekjes worden vóór 1 oktober van elk schooljaar aan de leerlingen uitgereikt en zijn ter info ook op deze site te downloaden (zie downloads elders op deze pagina).

Nieuwe maatregelen m.b.t. het eindexamen!

Bekijk hieronder de laatst bekende informatie over de gewijzigde examenregelingen. Naast het bekijken van het filmpje kun je ook de presentatie downloaden door op de afbeelding eronder te klikken.

VMBO BBL & KBL

4A, 4B & 4C

VMBO TL / MAVO

4D & 4E

CSPE – Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen

Door de Corona-maatregelen van de Rijksoverheid komen de CSPE’s in schooljaar 2020-2021 te vervallen. Leerlingen en ouders hebben bericht ontvangen over de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak D&P.

In vmbo-3 volgt uw zoon/dochter in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten (D&P). Voor deze leerlingen bestaat het beroepsgerichte profielvak uit vier modules*. Het eindcijfer voor het profielvak D&P is voor 50% opgebouwd uit het Schoolexamen (SE) en voor 50% uit het CSPE.

Het CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) is een centraal examen dat betrekking heeft op de vier modules uit het beroepsgerichte profielvak.

In het CSPE komen profielmodules aan bod. Naast praktijkopdrachten bestaat een CSPE uit kleine toetsen en open kennisvragen die direct aan de praktijk zijn gekoppeld.

* Modules voor het profielvak Dienstverlening en Producten (D&P) zijn :

  1. organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever (OAOG)
  2. presenteren, promoten en verkopen (PPV)
  3. een product maken en verbeteren (PRMV)
  4. multimediale producten maken (MMPM)

NB: Voor de 4GL-leerlingen die het beroepsgerichte profielvak D&P volgen, bestaat het profielvak D&P – zowel in SE als CSPE – alleen uit de modules OAOG en MMPM.

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit minimaal drie personeelsleden van locatie Wolfert Lansing, waaronder in ieder geval de examensecretaris, een voorzitter, en nog een personeelslid van de school. Leden van het bevoegd gezag, de directeur, of diens vervanger maken geen deel uit van de examencommissie.

De examencommissie draagt, in opdracht van de directeur, zorg voor:

  • de borging van de kwaliteit van de school-examinering (procesmatig, kwalitatief, passend bij de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het schoolexamen)
  • het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast te stellen.

De leden van de examencommissie voor schooljaar 2020-2021 zijn:

  • De heer M. Lieveld, teamleider bovenbouw
  • De heer A.D. Rosinda, docent wiskunde
  • De heer P. de Zeeuw, docent D&P
  • De heer H.W.R. van Schaik, examensecretaris

Examendata

dinsdag 18 mei 2021 9.00 uur Nederlands (flex)
woensdag 19 mei 2021 13.30 uur NASK-1 (flex)
donderdag 20 mei 2021 13.30 uur economie (flex)
vrijdag 21 mei 2021 13.30 uur wiskunde (flex)
dinsdag 25 mei 2021 13.30 uur biologie (flex)
woensdag 26 mei 2021 9.00 uur Engels (flex)

NB: met ‘flex’ wordt bedoeld: het digitale (flexibele) eindexamen.

Overige belangrijke data

17 mei t/m 1 juni 2021 CE-I – eerste afname
donderdag 10 juni 2021 uitslag CE-I – eerste afname
vrijdag 11 juni 2021 opgave herkansing(en) vóór 12.00 uur
14 juni t/m 25 juni 2021 CE-II – eerste afname en/of herkansing
woensdag 16 juni 2021 uitslag digitale (flex)examens BBL en KBL
donderdag 17 juni 2021 opgave herkansing(en) digitale (flex)examens BBL en KBL vóór 12.00 uur
23 juni t/m 25 juni 2021 herkansingen digitale (flex)examens BBL en KBL
vrijdag 2 juli 2021 uitslag herkansing digitale (flex)examens BBL en KBL
vrijdag 2 juli 2021 uitslag CE-II – eerste afname en/of herkansing
maandag 5 juli 2021 opgave herkansing(en) ​vóór 12.00 uur
maandag 5 juli 2021 diploma-uitreiking voor geslaagden van uitslagdag 2 juli
6 juli t/m 9 juli 2021 CE-III – herkansing
donderdag 15 juli 2021 uitslag CE-III – herkansing
donderdag 15 juli 2021 diploma-uitreiking voor geslaagden van uitslagdag 15 juli

Let op!

Door de maatregelen van de overheid rondom het Corona-virus zijn kunnen deze data nog wijzigen. Houd daarom de website en je mailbox goed in de gaten!