Examens op Wolfert Lansing

Examens op Wolfert Lansing

Op Wolfert Lansing zijn zaken rond het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE en CSPE) nauwkeurig geregeld. Welke rechten en plichten er zijn en wat de examennormen en -eisen zijn, is vastgelegd in het examenreglement. Alle informatie met betrekking tot dit reglement is terug te vinden in het Examenbesluit 2021 en het BOOR-examenreglement 2020-2021. Daarnaast zijn per niveau en jaarlaag PTA-boekjes samengesteld waarin de schoolspecifieke afspraken rondom de examendossier-toetsen per vak zijn vastgelegd. Deze PTA-boekjes worden vóór 1 oktober van elk schooljaar aan de leerlingen uitgereikt en zijn ter info ook op deze site te downloaden (zie downloads elders op deze pagina).

CSPE – Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen

Door de Corona-maatregelen van de Rijksoverheid komen de CSPE’s in schooljaar 2020-2021 te vervallen. Leerlingen en ouders ontvangen in februari 2021 bericht over de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak D&P.

In vmbo-3 volgt uw zoon/dochter in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten (D&P). Voor deze leerlingen bestaat het beroepsgerichte profielvak uit vier modules*. Het eindcijfer voor het profielvak D&P is voor 50% opgebouwd uit het Schoolexamen (SE) en voor 50% uit het CSPE.

Het CSPE (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) is een centraal examen dat betrekking heeft op de vier modules uit het beroepsgerichte profielvak.

In het CSPE komen profielmodules aan bod. Naast praktijkopdrachten bestaat een CSPE uit kleine toetsen en open kennisvragen die direct aan de praktijk zijn gekoppeld.

* Modules voor het profielvak Dienstverlening en Producten (D&P) zijn :

  1. organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever (OAOG)
  2. presenteren, promoten en verkopen (PPV)
  3. een product maken en verbeteren (PRMV)
  4. multimediale producten maken (MMPM)

NB: Voor de 4GL-leerlingen die het beroepsgerichte profielvak D&P volgen, bestaat het profielvak D&P – zowel in SE als CSPE – alleen uit de modules OAOG en MMPM.

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit minimaal drie personeelsleden van locatie Wolfert Lansing, waaronder in ieder geval de examensecretaris, een voorzitter, en nog een personeelslid van de school. Leden van het bevoegd gezag, de directeur, of diens vervanger maken geen deel uit van de examencommissie.

De examencommissie draagt, in opdracht van de directeur, zorg voor:

  • de borging van de kwaliteit van de school-examinering (procesmatig, kwalitatief, passend bij de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het schoolexamen)
  • het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast te stellen.

De leden van de examencommissie voor schooljaar 2020-2021 zijn:

  • De heer M. Lieveld, teamleider bovenbouw
  • De heer A.D. Rosinda, docent wiskunde
  • De heer P. de Zeeuw, docent D&P
  • De heer H.W.R. van Schaik, examensecretaris

Examendata

donderdag 29 april 2021 9.00 uur Nederlands (flex)
woensdag 19 mei 2021 13.30 uur NASK-1 (flex)
donderdag 20 mei 2021 13.30 uur economie (flex)
vrijdag 21 mei 2021 13.30 uur wiskunde (flex)
dinsdag 25 mei 2021 13.30 uur biologie (flex)
woensdag 26 mei 2021 9.00 uur Engels (flex)
maandag 31 mei 2021 volgens persoonlijk rooster CSPE-I – 3BBL
dinsdag 1 juni 2021 volgens persoonlijk rooster CSPE-I – 3BBL
woensdag 2 juni 2021 volgens persoonlijk rooster CSPE-I – 3BBL
donderdag 3 juni 2021 volgens persoonlijk rooster CSPE-I – 3BBL
vrijdag 4 juni 2021 volgens persoonlijk rooster CSPE-I – 3BBL
maandag 7 juni 2021 volgens persoonlijk rooster CSPE-I – 3BBL

NB: met ‘flex’ wordt bedoeld: het digitale (flexibele) eindexamen.

Overige belangrijke data

dinsdag 15 juni 2021: uitslag CSPE-I 4GL
woensdag 16 juni 2021: uitslag CE-I 4 VMBO
vrijdag 18 juni 2021: opgave herexamens CE-II / CSPE-II 4VMBO vóór 12.00 uur
woensdag 23 juni 2021: uitslag CSPE-I 3BBL / 3KBL
donderdag 24 juni 2021: voorlichting herexamens CSPE-II 3BBL / 3KBL
vrijdag 25 juni 2021: aanvragen herexamen CSPE-II 3BBL / 3KBL
maandag 28 juni 2021 CSPE-II 4GL (herexamen) & uitslag CE-II (herexamen)
woensdag 30 juni 2021 uitslag CSPE-II 4GL (herexamen)
donderdag 1 juli 2021: diploma-uitreiking
vrijdag 2 juli 2021: CSPE-II 3BBL / 3KBL (herexamen)

Let op!

Door de maatregelen van de overheid rondom het Corona-virus zijn kunnen deze data nog wijzigen. Houd daarom de website en je mailbox goed in de gaten!