Maandag 18 maart was een nieuwe en bijzondere ervaring voor drie leerlingen van Wolfert Lansing. Wolfert Lansing deed dit jaar voor het eerst mee met vakkanjers. Ons meidenteam was al eerder als een van de 14 winnaars van Zuid-Holland uit de stemming gekomen. Afgelopen maandag moesten de 14 winnende teams hun prototypes presenteren in het innovatiehuis in Den Haag. Een van deze teams zou de winnaar worden en doorgaan naar de
landelijke finale.

Vakkanjers is een programma waarin vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap ontdekken en ontwikkelen. Dat doen ze aan de hand van een challenge voor een echte opdrachtgever. Dit jaar is dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De challenge “vrijheid in beweging” daagt de teams uit hun kijk op vrijheid te verbeelden in een monument van nu. Een moNUment dat vrijheid een complete dimensie geeft. Bijvoorbeeld met licht, interactie en energie. Op school hebben wij de presentatie geoefend. Ook kregen de leerlingen daar nog een kleine presentatietraining in. De boodschap achter het prototype van de meiden vind ik erg sterk. Verder gedacht dan “slechts” een monument voor 4/5 mei. Ze hadden dit prototype vanaf het begin af aan in hun hoofd. De uitvoering is bijna abstract, drie figuren met elk hun eigen geloof. Goed was dat de lichtjes het na vervoer nog deden. Die zetten na het indrukken van een knop de geloofssymbolen op de figuren in het licht. Jammer was dat de geluidsopname van Martin Luther King ,,I have a dream’’ niet verstaanbaar was uit het ingebouwde boxje. Een gepaste keuze, vond ook de jury.

Onze Lansing meiden stonden er stevig. Elk presenteerde een gedeelte. En helemaal live! Het prototype als achtergrond geprojecteerd. De maquette voor zich. Alle overige leerlingen hadden allemaal een PowerPoint, die ze min of meer opzegden. Nog een detail is dat onze school als enige van alle aanwezige vmbo-scholen meedeed vanuit het vak Beeldende Vorming. De overige (op een combiklas techniek/kunst na) deden mee vanuit techniek. Ik ben enorm trots op deze drie meiden.

– Mevrouw Van der Schelde, docent Beeldende vorming