De medezeggenschapsraad (MR) van de Wolfert van Borselen scholengroep zoekt personeels- en leerlingvertegenwoordigers. Wil je meedenken over het schoolbeleid? Stel je dan kandidaat voor de verkiezingen.

Tussen 22 mei en 11 juni a.s. vinden de verkiezingen plaats voor de medezeggenschapsraad. We roepen je graag op om je verkiesbaar te stellen als MR-kandidaat! Dat kan vanaf nu tot en met 26 april.

De Wolfert van Borselen Scholengroep heeft één medezeggenschapsraad die alle zes locaties vertegenwoordigt. Ze bestaat uit acht personeelsleden: vier ouders en vier leerlingen. We denken positief kritisch mee met de centrale directie over het schoolbeleid van de scholengroep en van individuele locaties. In veel zaken heeft de MR een adviserende bevoegdheid in een aantal gevallen het recht op instemming. Dat wil zeggen dat de school bepaalde zaken alleen kan invoeren als de MR een akkoord heeft gegeven. Daarmee kan de MR een doorslaggevende invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Het gaat over onderwerpen als het leerlingenstatuut, de bevorderingsnormen, de schoolgids, de ouderbijdrage, het formatieplan of de vakantieregeling.

Bij deze komende verkiezingen is er plek voor één nieuwe leerling, twee nieuwe personeelsleden en vier nieuwe ouders.

Vragen of interesse? We zijn bereikbaar via mrsecretariswvb@wolfert.nl.

Op de Wolfert-website staat meer over de MR.