Toestemmingsmodule beeldmateriaal Magister
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Onderdeel van deze verordening is dat wij als school niet zomaar beeldmateriaal van leerlingen mogen plaatsen op onze website, digitale nieuwsbrief of social media. Dat mag alleen als de ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven, of leerlingen zelf als zij ouder zijn dan 16 jaar.

In Magister kunt u in de ouderlogin uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal kunt verlenen. U kunt apart toestemming geven voor de volgende onderdelen:
– Gebruik beeldmateriaal op de website
– Gebruik beeldmateriaal in de digitale nieuwsbrief
– Gebruik beeldmateriaal op social media
– Gebruik beeldmateriaal in het jaarboek (alleen examenkandidaten)
– Publiceren naam in krant bij behalen diploma (alleen examenkandidaten)

Hierbij treft u een handleiding aan voor het gebruik van de toestemmingsmodule via de ouderlogin. Zodra u na de herfstvakantie inlogt via de ouderlogin (leerlingen ouder dan 16 via hun eigen login) komt u automatisch in een scherm waarin u met vinkjes aangeeft waarvoor u toestemming verleent en waarvoor niet. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming en de gegeven toestemming op een later moment weer intrekken. Ook dit kunt u doen via de ouderlogin in Magister. Verder is het mogelijk om ons te verzoeken om een specifieke gebruikte foto of video van uw kind niet meer te gebruiken in een nieuwsbrief of de website, dan wel om het beeldmateriaal te verwijderen van de website of de sociale media van onze school. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Op alle foto’s en video’s die gebruikt worden door onze school is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. U kunt deze vinden op de website: www.stichtingboor.nl. Ook op onze website treft u informatie aan over ons privacy beleid.