Van maandag 12 tot donderdag 15 oktober hebben alle klassen uit leerjaar 3 een EHBO-cursus gehad. Tijdens deze cursus zijn er competenties aangeleerd waarvan de leerlingen ook na hun schoolperiode op Wolfert Lansing veel plezier en veel nut zullen ervaren.

De EHBO-cursus startte met het bewust maken van de leerlingen waarom het van belang is te kunnen handelen in noodsituaties. Door alledaagse voorbeelden aan te halen, groeide langzamerhand het besef dat elke leerling daadwerkelijk iets kan betekenen in noodsituaties. De docenten wisselden theorie af met praktijkvoorbeelden, die getoond werden in de vorm van filmpjes.

De leerlingen hebben onder andere geleerd hoe je de ‘stabiele zijligging’ toepast. Hierbij ging de ene leerling op een mat liggen en moest de andere leerling de aangeleerde technieken toepassen op de ander. De leerlingen hebben verder geleerd hoe te handelen bij  epilepsie, beroertes en open wonden. Aan het einde van de drie uur durende cursus hebben de leerlingen geleerd te reanimeren en hoe een AED juist te gebruiken. Met een certificaat als aandenken, werd de geslaagde cursus afgesloten.

Dean (3D): “We hebben kennis kunnen maken met veel verschillende situaties die in het dagelijks leven veel te vaak voorkomen en hoe te handelen in verschillende situaties. Zo hebben we geleerd hoe je verschillende brandwonden herkent en juist behandelt. De EHBO-cursus was erg leuk, maar vooral interessant!”.