Onze bevorderingsnormen

Jaarlijks krijgen onze leerlingen een aantal rapportages uitgereikt waarin ze kunnen zien hoe de vorderingen zijn. Aan het einde van het schooljaar moet de school beslissen of de vorderingen voldoende zijn om naar een volgend leerjaar te kunnen gaan. Halverwege het tweede leerjaar wordt ook een advies voor de definitieve plaatsing in één van de vervolg-leerwegen gegeven. In de bevorderingsnormen zijn de voorwaarden voor bevordering per leerjaar opgenomen.

De bevorderingsnormen voor schooljaar 2021-2022 zijn goedgekeurd door de MR en kun je hieronder downloaden.