Onze bevorderingsnormen

Jaarlijks krijgt uw kind een aantal rapportages uitgereikt waarop u kunt zien wat de vorderingen zijn. Aan het einde van het schooljaar moet de school beslissen of de vorderingen voldoende zijn om naar een volgend leerjaar te kunnen gaan. Halverwege het tweede leerjaar zit hier ook een advies en later de definitieve plaatsing bij voor één van de leerwegen. In de bevorderingsnormen zijn de voorwaarden voor bevordering per leerjaar opgenomen.

De bevorderingsnormen voor schooljaar 2020-2021 zijn goedgekeurd door de MR en kun je hieronder downloaden.