Na jaren van voorbereiding, overleg, planning en uitstel is in januari 2019 eindelijk de bouw van onze nieuwe school gestart. Met de geslagen piketpaaltjes, de uitgravingen, het benodigde grondwerk en de aansluitende feestelijkheden rondom het slaan van de ‘eerste paal’ op 17 oktober was het vertrouwen in de nieuwbouw compleet.

De heiwerkzaamheden waren binnen vier dagen achter de rug. In totaal zijn er 128 heipalen de grond ingeslagen. Daarna zijn de ‘koppen gesneld’ om het draadwerk zichtbaar te maken. Vervolgens is er isolatie aangebracht en afgelopen week zijn de eerste delen van de fundering gestort. Op dit moment vindt er vooral ‘onzichtbaar’ werk plaats. Alle leidingen worden onder de fundering aangelegd.

Vanaf de derde week van januari zullen er weinig bouwactiviteiten te zien zijn, maar wordt er in de fabriek hard gewerkt aan het fabriceren van de betonelementen. In maart wordt gestart met de opbouw van het casco van het nieuwe schoolgebouw. Ik heb mij laten vertellen dat na de start van deze werkzaamheden het gebouw binnen drie weken het hoogste punt bereikt en vanzelfsprekend zal dat weer een feestje worden!

Volgens de prognose van de bouwdeskundigen wordt het gebouw opgeleverd na de zomervakantie. Voor mij is dat een rekbaar begrip, ons streven is echter om uiterlijk vlak voor de kerstvakantie 2020 te verhuizen.

In januari en februari 2020 wordt samen met onze partner KVS de inrichting van het gebouw samengesteld. De school krijgt twee schitterende keukens, maar ook de lokalen en de daarbij behorende faciliteiten voor de diverse vakken zullen optimaal worden ingericht. In januari wordt aan de klassenvertegenwoordigers een presentatie gegeven, waardoor ook zij inzicht krijgen in het gebouw, de indeling en het nieuwe schoolmeubilair. Wat de inrichting en de kleurstelling van het gebouw betreft zullen er bijeenkomsten met leerlingen en personeel worden georganiseerd om tot de juiste keuzes te komen.

Wij houden u op de hoogte!

Arnold Koot