Maandag 26 september: Europese Dag van de Talen 2022 op Wolfert Lansing

Helpt u mee?

Op de Europese Dag van de Talen verzorgen wij in elke les minimaal één taalactiviteit. Dit kan bijvoorbeeld Spaans, Turks, Engels, maar ook gebarentaal zijn. Als er maar aandacht aan taal wordt besteed. Voor de brugklassers start de dag in ieder geval feestelijk met een echte English Breakfast! En het is de bedoeling dat de 2e klassers deze dag een taalles op hun oude basisschool gaan geven.

Wat is de Europese Dag van de Talen?

De Europese Dag van de Talen is een initiatief van de Europese Commissie en de Raad van Europa, die 800 miljoen Europeanen in 47 landen vertegenwoordigen. Sinds 2001 vieren we elk jaar op 26 september de Europese Dag van de talen. Die dag richten we onze aandacht op de taalverscheidenheid op ons continent. Allerlei culturele en taalinstellingen, verenigingen, universiteiten en vooral scholen nemen eraan deel.

De Europese Dag van de Talen is een uitgelezen kans om:

  • het grote aantal talen in Europa voor het voetlicht te brengen
  • de culturele en taalkundige diversiteit te promoten
  • mensen van alle leeftijden aan te moedigen talen te leren, omdat wie meer talen spreekt, eerder met anderen in contact komt
  • taalkundige diversiteit een instrument is om intercultureel begrip te vergroten

Welke activiteiten organiseert Wolfert Lansing?

Wij willen hier als school natuurlijk graag op maandag 26 september uitvoerig aandacht aan besteden. Zeker als school die internationalisering hoog in het vaandel heeft en een tto-stroom heeft, een dag die we niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan!

Op maandag 26 september verzorgen wij in elke les minimaal één taalactiviteit. Dit kan bijvoorbeeld Spaans, Turks, Engels, maar ook gebarentaal zijn. Als er maar aandacht aan taal wordt besteed. Voor de brugklassers start de dag in ieder geval feestelijk met een echte English Breakfast! En het is de bedoeling dat de 2e klassers deze dag een taalles op hun oude basisschool gaan geven.

Wilt u helpen?

Mocht u hier als ouder/verzorger aan bij willen dragen door bijvoorbeeld zelf een taalles op school te geven, dan zou dit natuurlijk erg welkom zijn! Neem dan svp voor 14 september via de mail met mij contact op zodat we dit in kunnen plannen (cbu@wolfert.nl)

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Europese Dag van de Talen.

Caroline Bull
Coordinator tto