De Wolfert van Borselen scholengroep viert dit schooljaar zijn 50-jarige jubileum. Daar hoort natuurlijk een jubileumboek bij en dat komt er ook! Het rijk geïllustreerde boek van meer dan 500 pagina’s (geschreven door Arthur Roza en Henk May) over de geschiedenis van de Wolfert loopt vanaf de tijd dat er van een Wolfert van Borselen nog helemaal geen sprake was, via de tijd van de openbare scholengemeenschap tot aan de periode waarin we nu zijn aanbeland, het tijdperk van de Wolfert van Borselen scholengroep.

Het eerste exemplaar van het boek wordt feestelijk uitgereikt op de reünie van Wolfert College, Wolfert Tweetalig, RISS en haar voorlopers op zaterdag 25 mei a.s. en is daarna voor alle geïnteresseerden beschikbaar voor een prijs van €15.
Wilt u alvast een exemplaar reserveren, stuur dan een e-mail aan wolfert50jaar@wolfert.nl.