Op dinsdag 26 september a.s. is de jaarlijkse Europese Dag van de Talen. 

Wat is de Europese Dag van de Talen? Het Europese Jaar van de Talen 2001, gezamenlijk georganiseerd door Raad van Europa en de Europese Unie, betrok succesvol miljoenen mensen in 45 deelnemende landen. De activiteiten waren gericht op het vieren van de taaldiversiteit van Europa en om het leren van talen te stimuleren. Na het succes van dat jaar verklaarde de Raad van Europa 26 september als de Europese Dag van de Talen. Nu 16 jaar verder, brengen vele instellingen en scholen in alle lidstaten het publiek op de hoogte van het belang van het leren van talen om meertaligheid en intercultureel begrip te vergroten: culturele diversiteit in Europa, is de kern van deze opgave.

Ook Wolfert PRO besteedt uiteraard aandacht aan deze unieke dag. Voor de 1e klassen starten we deze dag om 8.30 met een echte “English Breakfast” waarbij de leerlingen in het Engels tafelgesprekken voeren onder het genot van een echt Engels ontbijt. Ook de rest van de dag zal er voor alle leerlingen in de lessen veel aandacht worden besteed aan verschillende talen.

Helpen? Mocht u als ouder/verzorger een anderstalige achtergrond hebben, en vindt u het leuk om hier op deze dag voor leerlingen een lesje/workshop in te verzorgen, dan zouden we dit zeer welkom zijn! Stuur dan svp een mail naar cbu@wolfert.nl (C.Bull) zodat we dit in kunnen plannen.

Wilt u meer weten over De Dag van de Talen, kijk dan op:
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/nl-NL/Default.aspx