Aanmeldformulier nieuwe leerlingen

Vul onderstaand formulier in om uw kind aan te melden bij Wolfert Lansing voor schooljaar 2022/2023.


  • Nieuwe leerling


  • Gegevens basisschool (leerjaar 1) of middelbare school (leerjaren 2 en 3)


  • Advies van de basisschool


  • Ouder/verzorger 1 (dit is tevens de betaalplichtige ouder)


  • Ouder/verzorger 2 (Indien aanwezig, verplicht invullen)