Vmbo gericht op jouw interesses en mogelijkheden

Wolfert Lansing verzorgt binnen de vmbo-afdeling onderwijs in de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot extra ondersteuning in deze leerwegen voor leerlingen met een extra zorgbehoefte. In de onderbouw hebben we een ambitieklas die uitblinkende leerlingen de kans biedt om door te stromen naar de mavo.

Vmbo-ambitieklas (leerjaar 1 & 2)

Binnen de vmbo-afdeling van Wolfert Lansing leer je dat ook jij een belangrijke rol hebt in de samenleving. Vanaf de eerste dag ontwikkel jij je tot iemand met 2 benen op de grond, je weet wat je kunt en wat je wilt en houdt rekening met anderen. Daarnaast durf je trots te zijn op wat je bereikt en nog wilt bereiken.

Je volgt een ambitieuze leerroute in de eerste twee jaar van de onderbouw. Je hebt een bbl, bbl/kbl, kbl of gl advies gekregen en je bent een echte doorzetter. Op Wolfert Lansing werk je in deze ambitieklas aan jouw capaciteiten zodat aan het einde van de tweede klas duidelijk wordt welk niveau op dat moment het beste bij jou past.

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

De basisberoepsgerichte leerweg is het eerste niveau in het vmbo. Leerlingen met een diploma in deze leerweg stromen naar het mbo op niveau 2 of soms zelfs niveau 3. De opleiding kenmerkt zich door een aantal beroepsoriënterende keuzevakken binnen het profiel Dienstverlening & Producten.

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

De kaderberoepsgerichte leerweg is het tweede niveau in het vmbo. Leerlingen met een diploma in deze leerweg stromen door in het mbo op niveau 3 of soms zelfs niveau 4. De opleiding kenmerkt zich door een aantal beroepsoriënterende keuzevakken binnen het profiel Dienstverlening & Producten.

En aan de slag!

In ons vmbo ga je echt in de praktijk aan de slag. Al vanaf de eerste klas krijg je veel verschillende praktijkonderdelen aangeboden. Welke keuze je ook maakt, wij zorgen ervoor dat je leert ontdekken waar je goed in bent. Met een uitgebreid loopbaanprogramma ga je binnen en buiten de school aan de slag en ontdek je vanaf leerjaar 1 je talenten. In leerjaar 3 en 4 ga je nog meer in de praktijk aan de slag. Naast de verplichte profieldelen in het derde leerjaar, kun je in het vierde leerjaar je eigen programma van beroepsoriënterende keuzevakken samenstellen.