Verlof en verzuim

Schoolvakanties

2018-2019

Vakantieregeling schooljaar 2018 – 2019 (regio Midden-Nederland)

Vakantie  Periode
Zomervakantie  maandag 14 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018
Herfstvakantie  maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie  maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie  maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
Pasen  maandag 22 april 2019
Meivakantie  dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart  donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren  maandag 10 juni 2019
Zomervakantie  maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Let op: goede vrijdag is een schooldag.

Ziekmelden

Ziek op een schooldag?
Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag van u vernemen. De ouders, verzorgers kunnen de leerling ziek melden tussen 07.30 en 8.15 uur via telefoonnummer 010 – 340 14 70.

Betermelden

U wilt uw kind weer beter melden?
Als uw kind weer beter is en naar school komt, moet u dit ook doorgeven aan de school. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 010 – 340 14 70.

Bezoek arts, tandarts, etc.

Is de afspraak tijdens een schooldag? Dat kan gebeuren, maar wij willen dat wel graag weten. De ouders, verzorgers moeten, indien mogelijk, minimaal één schooldag van tevoren naar school te bellen (010 – 340 14 70) en de afspraak doorgeven.

Afspraken met medische instanties
We vragen de ouders/verzorgers dringend om afspraken met artsen, tandartsen of medisch specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Als een afspraak buiten schooltijd niet mogelijk blijkt te zijn, dan ontvangen we graag een toelichting en het tijdstip van de afspraak.

Aanvraag bijzonder verlof

Onderaan deze pagina vindt u een aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties. Wij verzoeken u de verlofaanvragen voor buitengewoon verlof acht weken vóór aanvang van het verlof in te dienen. In geval van calamiteiten kan hier uiteraard van worden afgeweken.

Aanvraag bijzonder verlof

  • In te vullen door ouders / verzorgers

  • Verzoekt toestemming extra verlof voor de leerling

  • Reden voor aanvraag verlof buiten de schoolvakanties

  • Vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep

  • Afronding van de aanvraag

  • Voeg hier het bewijs van aanvraag van verlof (werkgeversverklaring, huwelijksuitnodiging, etc.) toe.