‘Stage lopen’ staat centraal op Wolfert Lansing

Op Wolfert Lansing staat de combinatie van werken en leren centraal. Je blijft echt niet alleen binnen het schoolgebouw. Je bezoekt in het derde leerjaar ook diverse bedrijven en instellingen in de omgeving. Daar zie en ontdek je hoe beroepen in de praktijk worden gebracht. Je gaat stage lopen!

Voor meer informatie over de stages kun je terecht bij onze stagebegeleiders, de heer A. Hengst en mevrouw A. Kruls.

Stages leerjaar 3

Stages leerjaar 3 

Een belangrijke LOB activiteit in onze bovenbouw van het VMBO is het buitenschools leren oftewel: het stage lopen. Om een juiste keuze te kunnen maken  voor een vervolgopleiding is het opdoen van praktijkervaring voor alle leerlingen heel belangrijk. Daarom heeft Wolfert Lansing de stage opgenomen in het PTA als verplicht onderdeel voor al onze vmbo opleidingen (Basis, Kader en TL).

Stageperiode 2021-2022

De stageperiode voor alle leerlingen uit leerjaar 3 loopt van maandag 4 april 2022 tot en met donderdag 14 april 2022. Deze bedrijfsstages worden speciaal georganiseerd om de leerlingen kennis te laten maken met diverse beroepen in het bedrijfsleven. Elke leerling krijgt op die manier de gelegenheid om ‘aan den lijve’ te ondervinden hoe zwaar, leuk, vervelend of interessant etc. het uitoefenen van een bepaald beroep of van bepaalde werkzaamheden is.

De stageperiode hoort bij het LOB-programma (= Loopbaan-Oriëntatie en Begeleiding) en deelname aan de stage is voor elke leerling verplicht. De stageperiode wordt afgesloten met een compleet ingevuld stageboek waarin de stageopdracht, een stage leerwerk/eindverslag, de praktijkbeoordeling en een stagegesprek (Elevator Pitch) beschreven moeten worden. Dit stageboek moet uiterlijk dinsdag 19 april 2022 bij de mentor ingeleverd worden.

Met de ervaringen die de leerling tijdens deze stageperiode opdoet kan hij/zij in leerjaar 4 een betere keuze maken voor een mbo-vervolgopleiding. Het is handig om een stageplaats te zoeken bij een bedrijf dat, of bij een instelling, die de leerling interessant vindt. Volgend schooljaar zullen wij in de lessen LOB ook een oriënterend beroepskeuzeonderzoek uitvoeren. De leerling zal verder tijdens zijn/haar stage ontdekken dat naast bepaalde vakkennis, ook bepaalde competenties van groot belang zijn! Ook daar wordt op onze school aandacht aan besteed.

De vijf loopbaancompetenties zijn:

  1. wie ben ik? wat kan ik? = kwaliteitenreflectie
  2. wat wil ik, wat drijft mij? = motievenreflectie
  3. welk soort werk past bij mij? = werkexploratie
  4. wat wil ik worden? = loopbaansturing
  5. wie kan mij daarbij helpen? = netwerken