Stage lopen staat centraal op Wolfert Lansing

Op Wolfert Lansing staat de combinatie van werken en leren centraal. En je blijft echt niet alleen binnen het schoolgebouw. Je gaat ook naar bedrijven en instellingen in de omgeving. Daar ontdek je zelf hoe beroepen in de praktijk werken! Je gaat stage lopen.

Voor meer informatie over stages, kun je terecht bij de stagebegeleider, de heer Hengst.

Stages leerjaar 3

De stageperiode voor alle leerlingen uit leerjaar 3 is van dinsdag 2 juli t/m vrijdag 12 juli 2019. De bedrijfsstage wordt georganiseerd om de leerling kennis te laten maken met diverse beroepen in het bedrijfsleven. Elke leerling heeft de gelegenheid om ‘aan den lijve’ te ervaren hoe zwaar, leuk, vervelend, etc. het uitoefenen van een bepaald beroep/werk nu is.

De stageperiode hoort bij het LOB-programma en is voor elke leerling verplicht. De stageperiode wordt afgesloten met een compleet ingevuld stageboek met stageopdrachten, een stage leerwerk/eindverslag, praktijkbeoordeling en een stagegesprek (Elevator Pitch) op maandag 15 of dinsdag 16 juli 2019.

Met de ervaringen die de leerling opdoet tijdens deze stageperiode kan hij/zij in leerjaar 4 een betere keuze maken voor een mbo-vervolgopleiding. Het is handig om een stageplaats te zoeken, waar de leerling zich ook volgend schooljaar mee bezig gaat houden tijdens het beroepskeuzeonderzoek (vmbo) of het profielwerkstuk (mavo) dat hij/zij uitvoert tijdens de lessen LOB. De leerling zal verder ontdekken tijdens zijn/haar stage dat naast bepaalde vakkennis, ook bepaalde competenties van groot belang zijn.