‘Stage lopen’ staat centraal op Wolfert Lansing

Op Wolfert Lansing staat de combinatie van werken en leren centraal. Je blijft echt niet alleen binnen het schoolgebouw. Je bezoekt in het derde leerjaar ook diverse bedrijven en instellingen in de omgeving. Daar zie en ontdek je hoe beroepen in de praktijk worden gebracht. Je gaat stage lopen!

Voor meer informatie over de stages kun je terecht bij onze stagebegeleiders, de heer A. Hengst en mevrouw A. Kruls.

Stages leerjaar 3

De stageperiode voor alle leerlingen uit leerjaar 3 loopt van maandag 12 april 2021 tot en met vrijdag 23 april 2021. Deze bedrijfsstages worden speciaal georganiseerd om de leerlingen kennis te laten maken met diverse beroepen in het bedrijfsleven. Elke leerling krijgt op die manier de gelegenheid om ‘aan den lijve’ te ondervinden hoe zwaar, leuk, vervelend of interessant etc. het uitoefenen van een bepaald beroep of van bepaalde werkzaamheden is.

De stageperiode hoort bij het LOB-programma (= Loopbaan-Oriëntatie en Begeleiding) en deelname aan de stage is voor elke leerling verplicht. De stageperiode wordt afgesloten met een compleet ingevuld stageboek waarin de stageopdracht, een stage leerwerk/eindverslag, de praktijkbeoordeling en een stagegesprek (Elevator Pitch) beschreven moeten worden. Dit stageboek moet uiterlijk op woensdag 28 april 2021 bij je mentor worden ingeleverd.

Met de ervaringen die de leerling tijdens deze stageperiode opdoet kan hij/zij in leerjaar 4 een betere keuze maken voor een mbo-vervolgopleiding. Het is handig om een stageplaats te zoeken bij een bedrijf dat, of bij een instelling, die jij interessant vindt. Volgend schooljaar zullen wij in de lessen LOB ook een oriënterend beroepskeuzeonderzoek uitvoeren. De leerling zal verder tijdens zijn/haar stage ontdekken dat naast bepaalde vakkennis, ook bepaalde competenties van groot belang zijn! Ook daar wordt op onze school aandacht aan besteed.

De vijf loopbaancompetenties zijn:

  1. wie ben ik? wat kan ik? = kwaliteitenreflectie
  2. wat wil ik, wat drijft mij? = motievenreflectie
  3. welk soort werk past bij mij? = werkexploratie
  4. wat wil ik worden? = loopbaansturing
  5. wie kan mij daarbij helpen? = netwerken