Decanaat & loopbaanbegeleiding

De decaan van Wolfert Lansing (de heer Hengst) helpt je om in het tweede en derde leerjaar een goede keuze te maken in de aanloop naar het vinden van een passende vervolgopleiding.

Hieronder het document naar alle leerroutes bij Wolfert Lansing en de keuzemogelijkheden.

Leerroutes Totaal

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

LOB

In leerjaar 1 en 2 hebben de leerlingen aan het eind van iedere periode een activiteitenweek. In deze week krijgen de leerlingen informatie over verschillende beroepen en opleidingen en laten we de leerlingen alvast nadenken over o.a. wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.

Bovenbouw (leerjaar 3 en 4)

LOB

In leerjaar 3 en 4 krijgen de leerlingen iedere week een LOB-uur. Deze 2 jaar ligt de nadruk op het vinden van een vervolgopleiding.

Er wordt aan het begin van leerjaar 3 gewerkt aan de 5 loopbaanvragen;

Wie ben ik? wat wil ik? Wat voor werk past bij mij? wie kan mij helpen? hoe bereik ik wat ik wil?

Verder wordt er een bezoek gebracht aan “studiekeuzebeurs West” in Ahoy. Tot slot bezoeken de leerlingen een open dag en geven ze hierover een presentatie aan hun klas. Dit alles wordt digitaal vastgelegd voor het loopbaandossier.

In leerjaar 4 staat het thema “op weg naar het mbo” centraal. Tijdens de LOB-uren wordt hier met lesbrieven aandacht aan besteed. Verder schrijven de leerlingen een motivatiebrief waarom ze willen proefstuderen en gaan ze bij 2 opleidingen proefstuderen. Binnen GL/TL schrijven de leerlingen een profielwerkstuk en presenteren ze dat ook.

Belangrijke momenten schoolloopbaan

Van klas 2 naar 3 wordt er een profiel gekozen met vakkenpakket en van klas 3 naar 4 komt er nog een vak te vervallen. Hierover ontvang u voorlichting vanuit het decanaat.

In leerjaar 3 brengen de leerlingen een bezoek aan de studiebeurs in Ahoy. Deze beurs brengt leerlingen in contact met andere jongeren en mbo-opleidingen om te komen tot een goede keuze voor de toekomst (vakkenpakket, vervolgopleiding).

In leerjaar 4 gaan de leerlingen zich inschrijven voor een mbo-opleiding en zien de decanen erop toe dat iedereen zich inschrijft. Dit dient vóór 1 april gedaan te zijn!

De leerlingen in de 4 mavo-stroom maken een profielwerkstuk. Dit is een verplicht onderdeel van het schoolexamen waarin leerlingen onderzoek doen naar de competenties die ze nodig hebben voor een toekomstig beroep.

Decaan op Wolfert Lansing

Onze decaan is:

de heer Hengst: alh@wolfert.nl