Decanaat & loopbaanbegeleiding

De decanen van Wolfert Lansing (de heer A. Hengst en mevrouw A. Kruls) helpen je om in het tweede en derde leerjaar een goede keuze te maken in de aanloop naar het vinden van een passende vervolgopleiding.

Hieronder staat het document van alle leerroutes op Wolfert Lansing en de keuzemogelijkheden.

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

LOB (Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding)

In leerjaar 1 en 2 hebben de leerlingen aan het eind van iedere periode een activiteitenweek. In deze week krijgen de leerlingen informatie over verschillende beroepen en opleidingen en laten we de leerlingen alvast nadenken over o.a. wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.

Bovenbouw (leerjaar 3 en 4)

LOB (Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding)

In leerjaar 4 krijgen de basis- en kaderleerlingen iedere week een LOB-lesuur. In dit lesuur ligt de nadruk op het vinden van een juiste en passende vervolgopleiding. In leerjaar 3 (alle leerwegen) en leerjaar 4 mavo wordt LOB in het mentoruur gegeven.

Er wordt aan het begin van leerjaar 3 gewerkt aan de 5 loopbaanvragen;

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat voor werk past bij mij? Wie kan mij helpen? Hoe bereik ik wat ik wil?

Verder wordt er een bezoek gebracht aan “studiekeuzebeurs West” in Ahoy. Tot slot bezoeken de leerlingen een open dag en geven ze hierover een presentatie aan hun klas. Dit alles wordt digitaal vastgelegd voor het loopbaandossier.

In leerjaar 4 staat het thema “op weg naar het mbo” centraal. Tijdens de LOB-lessen of in het mentoruur wordt hier met lesbrieven aandacht aan besteed. Verder schrijven de leerlingen een motivatiebrief waarom ze bij bepaalde vervolgopleidingen willen proefstuderen. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om twee opleidingen uit te kiezen.

Belangrijke momenten schoolloopbaan

Van klas 2 naar 3 wordt er een profiel gekozen met vakkenpakket en van klas 3 naar 4 komt er nog een vak te vervallen. Hierover ontvang u voorlichting vanuit het decanaat.

In leerjaar 3 brengen de leerlingen een bezoek aan de studiebeurs in Ahoy. Deze beurs brengt leerlingen in contact met andere jongeren en mbo-opleidingen om te komen tot een goede keuze voor de toekomst (vakkenpakket, vervolgopleiding).

In leerjaar 4 schrijven de leerlingen zich in voor een mbo-opleiding en zien de decanen erop toe dat iedereen zich inschrijft. Dit dient vóór 1 april gedaan te zijn.

Onze decanen:

de heer A. Hengst: alh@wolfert.nl en mevrouw A. Kruls  akr@wolfert.nl