Decanaat & loopbaanbegeleiding

De decaan van Wolfert Lansing (de heer Hengst) helpt je om in het tweede en derde leerjaar een goede keuze te maken in de aanloop naar het vinden van een passende vervolgopleiding.

Hieronder het document naar alle leerroutes bij Wolfert Lansing en de keuzemogelijkheden.

Leerroutes Totaal

Begeleiding vanuit school

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

LOB

In leerjaar 1 en 2 hebben de leerlingen aan het eind van iedere periode een activiteitenweek. In deze week krijgen de leerlingen informatie over verschillende beroepen en opleidingen en laten we de leerlingen alvast nadenken over o.a. wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.

Bovenbouw (leerjaar 3 en 4)

LOB

In leerjaar 3 en 4 krijgen de leerlingen iedere week een LOB-uur. Deze 2 jaar ligt de nadruk op het vinden van een vervolgopleiding.

Er wordt aan het begin van leerjaar 3 gewerkt aan de 5 loopbaanvragen;

Wie ben ik? wat wil ik? Wat voor werk past bij mij? wie kan mij helpen? hoe bereik ik wat ik wil?

Verder wordt er een bezoek gebracht aan “studiekeuzebeurs West” in Ahoy. Tot slot bezoeken de leerlingen een open dag en geven ze hierover een presentatie aan hun klas. Dit alles wordt digitaal vastgelegd voor het loopbaandossier.

In leerjaar 4 staat het thema “op weg naar het mbo” centraal. Tijdens de LOB-uren wordt hier met lesbrieven aandacht aan besteed. Verder schrijven de leerlingen een motivatiebrief waarom ze willen proefstuderen en gaan ze bij 2 opleidingen proefstuderen. Binnen GL/TL schrijven de leerlingen een profielwerkstuk en presenteren ze dat ook.

Belangrijke momenten schoolloopbaan

Van klas 2 naar 3 wordt er een profiel gekozen met vakkenpakket en van klas 3 naar 4 komt er nog een vak te vervallen. Hierover ontvang u voorlichting vanuit het decanaat.

In leerjaar 3 brengen de leerlingen een bezoek aan de studiebeurs in Ahoy. Deze beurs brengt leerlingen in contact met andere jongeren en mbo-opleidingen om te komen tot een goede keuze voor de toekomst (vakkenpakket, vervolgopleiding).

In leerjaar 4 gaan de leerlingen zich inschrijven voor een mbo-opleiding en zien de decanen erop toe dat iedereen zich inschrijft. Dit dient vóór 1 april gedaan te zijn!

De leerlingen in de 4 mavo-stroom maken een profielwerkstuk. Dit is een verplicht onderdeel van het schoolexamen waarin leerlingen onderzoek doen naar de competenties die ze nodig hebben voor een toekomstig beroep.

Decaan op Wolfert Lansing

Onze decaan is:

de heer Hengst: alh@wolfert.nl

Keuzevakken
Profielwerkstuk

Elke mavo-leerling moet als onderdeel van zijn schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Dit werkstuk is uiteindelijk de weergave van een competentieonderzoek. Iedere leerling gaat individueel onderzoeken of hij/zij over de juiste competenties (combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen) beschikt om later een bepaald beroep uit te kunnen oefenen.

Dit beroep mag de leerling zelf kiezen en kan voor iedereen anders zijn. Het door de leerling gekozen beroep moet natuurlijk wel passen bij zijn/haar interesse en moet ook realistisch zijn. Eveneens is het van groot belang dat het gekozen beroep aansluit bij het profiel waarin hij/zij dit schooljaar eindexamen aflegt (profiel techniek, zorg en welzijn of economie) en/of de richting waarin hij/zij uitstroomt in het mbo. Ook moet het werkstuk te maken hebben met de door zijn/haar gevonden stageplaats, met het profiel en met de richting waarin hij/zij volgend schooljaar een vervolgopleiding in het mbo wil gaan doen. De leerling mag ook een onderwerp kiezen dat hem/haar interesseert, omdat hij/zij er mogelijk in verder wil studeren.

Om een mavo-diploma te kunnen behalen, moet het uiteindelijke profielwerkstuk met een ‘voldoende’ of ‘goed’ beoordeeld zijn. Het werkstuk telt dus niet mee in het cijfer van een afzonderlijk vak.

Een compleet profielwerkstuk bestaat uit drie ‘handelingsdelen’:
a. De weergave van een competentieonderzoek
b. mbo-deel (zie mbo-werkboek) na mbo proefstuderen / bezoek open dag
c. Stagedeel (zie stageboek) na beroepsoriënterende stage

Alle afzonderlijke handelingsdelen moeten door de LOB-docent met ‘naar behoren’ zijn beoordeeld en afgerond.

Handige sites