Decanaat & loopbaanbegeleiding

De loopbaanbegeleiders bovenbouw, de heer Hengst en de heer Winters, begeleiden de leerlingen bij hun studierichting en/of vakkenpakketkeuze voor de bovenbouw. De leerling behaalt zijn/haar diploma in de basisberoepsgerichte- of kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo of de mavo (theoretische leerweg) met de juiste combinatie van vakken en het praktijkvak ‘Dienstverlening en Producten’ (D&P). Hij zorgt ervoor dat de leerlingen in samenspraak met hun mentor en hun ouders een advies krijgen over deze keuze. Op basis van die keuze vult een leerling zijn/haar (digitale) keuzeformulier in voor de overgang van klas 2 naar klas 3 en van klas 3 naar klas 4. Vragen over alle keuzes, die soms ook lastig zijn, kunnen gesteld worden tijdens aparte informatieavonden.

In de bovenbouw begeleiden de heer Hengst en de heer Winters de leerlingen in klas 3 en 4 bij hun studierichting, uitstroommogelijkheden en vakkenpakketkeuze voor het examen. In klas 4 worden de leerlingen bij het vak Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) begeleid bij het kiezen van een juiste (mbo-)vervolgopleiding en/of de juiste plek op de arbeidsmarkt. Echter, de ouders zijn er verantwoordelijk voor dat hun zoon/dochter tijdig ingeschreven wordt bij een passende vervolgopleiding. Op de website www.bekijkjetoekomstnu.nl vind je echt álle informatie over opleidingen, beroepen, scholen en stages in de regio Rotterdam en Haaglanden. Al klikkend kom je van alles tegen zoals: leuke filmpjes, handige voorbeelden, tips en opdrachten en belangrijke data. Als je een eigen profiel aanmaakt, word je nog beter geholpen!

De keuze is aan jou!

Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)

Wolfert Lansing vindt het belangrijk dat jij je tijdig oriënteert op het vervolgonderwijs. In dit gedeelte van de website vind je nuttige informatie die je de komende periode verder kan helpen bij het maken van een toekomstige keuze.

Kijk in de mbo-gids 2018 voor meer informatie.

Aanmelden voor het MBO

Wacht niet met aanmelden voor een mbo-vervolgopleiding totdat je een vmbo- of mavo-diploma hebt! De kans dat je dan nog een geschikte opleiding vindt is dan klein.

MELD JE AAN VOOR 1 APRIL.

Proefstuderen

In de maanden november 2018 tot en met februari 2019 hebben de leerlingen uit klas 4 de mogelijkheid om te gaan proefstuderen in het mbo bij een opleiding op een ROC naar keuze: ROC Mondriaan, MBO Rijnland, ROC Zadkine, ROC Albeda, HMC Rotterdam, Grafisch Lyceum Rotterdam, etc.

De leerlingen worden uitgebreid voorgelicht over het programma, de precieze data en tijden, de opdrachten die hij/zij moet maken in het mbo-werkboek, het vervoer erheen, het DDD, de aanmeldingsprocedure voor het proefstuderen en het mbo-certificaat.

En… om goed op het proefstuderen voorbereid te zijn, schrijft de leerling een motivatiebrief aan de decaan van zijn/haar toekomstige mbo-opleiding. Nadat de loopbaanbegeleider deze brief heeft gelezen, beslist hij of de leerling bij de desbetreffende opleiding mag proefstuderen. Deze motivatiebrief speelt bovendien een grote rol bij het intakegesprek dat de leerling ergens tussen april en juni 2019 voert bij een van de mbo-opleidingen.

Studiebeurs

Op 7 en 8 december 2018 vindt in Ahoy Rotterdam de Studiebeurs West plaats. Deze beurs brengt leerlingen in contact met andere jongeren die bezig zijn met het maken van de juiste pakket-, toekomst- en opleidingskeuze.

Tijdens het bezoek aan de beurs zullen er allerlei decanen, mentoren en studie-(loopbaan)begeleiders vanuit het mbo aanwezig zijn die vragen van leerlingen kunnen beantwoorden. Het is dus de bedoeling dat de leerlingen goed voorbereid naar de beurs komen. Tijdens de lessen LOB zal hier aandacht aan besteed worden.

Open dagen

Om een goede, doordachte beroeps- en/of mbo-opleidingskeuze te kunnen maken, is het van groot belang om een aantal Open Dagen en/of informatiedagen te bezoeken op diverse ROC’s in de regio. Het is in leerjaar 3 en 4 een verplicht onderdeel van het vak Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) om minstens één Open Dag te bezoeken en/of om een dag mee te lopen (proefstuderen) bij een opleiding naar keuze.

Profielwerkstuk

Elke mavo-leerling moet als onderdeel van zijn schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Dit werkstuk is uiteindelijk de weergave van een competentieonderzoek. Iedere leerling gaat individueel onderzoeken of hij/zij over de juiste competenties (combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen) beschikt om later een bepaald beroep uit te kunnen oefenen.

Dit beroep mag de leerling zelf kiezen en kan voor iedereen anders zijn. Het door de leerling gekozen beroep moet natuurlijk wel passen bij zijn/haar interesse en moet ook realistisch zijn. Eveneens is het van groot belang dat het gekozen beroep aansluit bij het profiel waarin hij/zij dit schooljaar eindexamen aflegt (profiel techniek, zorg en welzijn of economie) en/of de richting waarin hij/zij uitstroomt in het mbo. Ook moet het werkstuk te maken hebben met de door zijn/haar gevonden stageplaats, met het profiel en met de richting waarin hij/zij volgend schooljaar een vervolgopleiding in het mbo wil gaan doen. De leerling mag ook een onderwerp kiezen dat hem/haar interesseert, omdat hij/zij er mogelijk in verder wil studeren.

Om een mavo-diploma te kunnen behalen, moet het uiteindelijke profielwerkstuk met een ‘voldoende’ of ‘goed’ beoordeeld zijn. Het werkstuk telt dus niet mee in het cijfer van een afzonderlijk vak.

Een compleet profielwerkstuk bestaat uit drie ‘handelingsdelen’:
a. De weergave van een competentieonderzoek
b. mbo-deel (zie mbo-werkboek) na mbo proefstuderen / bezoek open dag
c. Stagedeel (zie stageboek) na beroepsoriënterende stage

Alle afzonderlijke handelingsdelen moeten door de LOB-docent met ‘naar behoren’ zijn beoordeeld en afgerond. Het profielwerkstuk moet uiterlijk woensdag 21 maart a.s. in Magister zijn ingeleverd!