Update nieuwbouw Wolfert Lansing

Na jaren van voorbereiding, overleg, planning en uitstel is in januari 2019 eindelijk de bouw van onze nieuwe school gestart.

Eerste paal nieuwbouw

Op donderdag 17 oktober 2019 was het eindelijk zo ver: het ceremonieel slaan van de eerste paal van het nieuwe schoolgebouw van Wolfert Lansing.

Introductiedagen

Bij de start van het schooljaar hebben alle klassen een introductiedag gehad. De docenten van de diverse leerjaren vertellen hierover.

LOB in leerjaar 4

Leerjaar 4 is een belangrijk jaar met het eindexamen. Na dit schooljaar volgt er een nieuwe start op het mbo of op de havo.

Huiswerkklas

Tijdens de informatiebijeenkomsten voor ouders van leerjaar 1 t/m 4 is de huiswerkklas ter sprake gekomen. Als school willen wij de leerlingen helpen om vaardigheden te ontwikkelen waar leerlingen behoefte aan hebben.

Mentorlessen

Met ingang van het huidige schooljaar wordt gewerkt met een nieuw mentorenprogramma. In dit mentorenprogramma zijn onder andere mentorlessen opgenomen met lessen over

PTA-boekje schooljaar 2019-2020

In de week van 16 september is op de ouderinformatie-avond op onze school het PTA-boekje uitgereikt aan de aanwezige ouders/leerlingen van klas 3 en 4.

Drama everywhere!

Theater, toneel, drama, expressie en zo kan ik nog even doorgaan. Zoveel verschillende namen voor dit vak, maar… wat doe je dan in zo’n les?

GESLAAGD!

Het team en de directie van Wolfert Lansing zijn trots op hun leerlingen en feliciteren alle geslaagde kandidaten met het behalen van hun diploma.

Presentatie overgang leerjaar 3 naar leerjaar 4

Op dinsdagavond vond de presentatie plaats over de keuze van het vakkenpakket naar TL 3 naar TL 4 Hieronder de link naar de presentatie:

Presentatie Informatie Avond Keuzevakken MAVO 4 Def