Van 3 tot 6

Huiswerkklas

Leerlingen van Wolfert Tweetalig die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zich aanmelden voor de huiswerkklas van de school genaamd ‘Van 3 tot 6’. Deze huiswerkklas biedt leerlingen professionele begeleiding om hun schoolprestaties te verhogen. Ook wordt er gericht gewerkt aan competenties, het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de leerlingen. ‘Van 3 tot 6’ biedt huiswerkondersteuning afgestemd op de individuele behoefte van de leerling.

Locatie
De locatie van de huiswerkklas is in ons eigen schoolgebouw aan de Bentincklaan 280. Het voordeel hiervan is dat er korte communicatielijnen zijn tussen de huiswerkbegeleiders en de mentor en docenten van de leerling.

Aanmelden
Aanmelding kan door het versturen van een email naar van3tot6@gmail.com.

Er vindt altijd een intakegesprek plaats waarin een medewerker van de huiswerkklas met de ouders en de leerling de achtergronden en de specifieke behoeftes vaststelt. Deze worden vastgelegd in een individueel ondersteuningsplan dat de basis vormt voor de formele zakelijke overeenkomst enerzijds en de te leveren ondersteuning aan de leerling anderzijds. De ervaring leert dat de beste resultaten geboekt worden wanneer een leerling driemaal per week naar de huiswerkklas komt.

Openingstijden
‘Van 3 tot 6’ is elke schooldag open van 14.00 tot 17:45.

Kosten
Kijk hier voor het overzicht van kosten voor ondersteuning bij huiswerk en bijles.

1 dagdeel per week: €90.00 per maand

2 dagdelen per week: €165.00 per maand

3 dagdelen per week: €230.00 per maand

4 dagdelen per week: €285.00 per maand

1 dagdeel per week: €65.00 per maand

2 dagdelen per week: €115.00 per maand

3 dagdelen per week: €170.00 per maand

Individuele bijles: €30.00 per uur

In geval van afmelding wegens ziekte of andere verplichtingen heeft de leerling recht op het inhalen van de gemiste uren op een andere dag. Deze afmelding moet voor aanvang van de huiswerkklas op het emailadres van3tot6@gmail.com binnen zijn; anders vervalt het recht op inhalen.

Aan het eind van de maand ontvangt u een factuur.